логоFacebookTwitterYouTubeeMail

    sv.Antipa.jpg

  Светиот свештеномаченик Антипа  епископ Пергамски во Азија

Се спомнува во книгата на Откровението како „Антипа, мојот верен сведок“ (2, 13), „кој беше убиен кај вас, меѓу кои пребива сатаната,“ т.е. во градот Пергам. Жителите на овој град живееја во мракот на идолопоклонството и во крајна нечистота; им беа робови на страстите, клеветници, насилници, крвомешачи и со еден збор сатански слуги. Антипа живееше меѓу нив „како светлина сред темнината, како роза среде трње, како злато во калта“. Во Пергам за добар и праведен се сметаше оној којшто би фатил и убил еден христијанин. Целата незнабожечка вера се состоеше во гатање, во толкување на соништата, во служење на демоните и во краен разврат. Застрашени од Антипа како од оган, демоните им јавија на жреците во сон и им исповедаа дека се плашат од него и затоа мораат да побегнат и од овој град. Жреците кренаа толпа народ против Антипа и почнаа да го измачуваат и да го присилуваат да се одрече од Христа и да им се поклони на идолите. Антипа им рече: „Кога вашите т.н. богови, господари на вселената, се плашат од мене којшто сум смртен човек и мораат да бегаат од овој град, зарем не познавате по тоа дека вашата вера е заблуда?“ И им говореше светителот за Христовата вера како за единствена вистинита и спасоносна. Но тие се разјарија како ѕверови и го довлекоа старецот Антипа пред храмот на Артемида пред кој стоеше излиен вол од бронза. Го усвитија волот со оган и го фрлија внатре слугата Божји. Во внатрешноста на волот Свети Антипа Го славеше Бога со благодарност, како некогаш Јона во утробата на китот и Тројцата младенци во огнената печка. Антипа се молеше за своето стадо и за сиот свет, сѐ додека душата не го остави трошното тело и не се вознесе меѓу ангелите во Царството Христово. Пострада и стекна невенлива слава во 92 година.

 

   Светите маченици Прокес и Мартинијан

Стражари во римскиот затвор во кој беа затворени апостолите Петар и Павле. Кога го слушнаа словото и ги видоа чудата апостолски, се крстија и ги пуштија апостолите од затворот. Апостолите излегоа од Рим, но по патот на Петар му се јави Господ, Кој одеше кон Рим. „Каде одиш, Господи?“, го праша Петар. А Господ одговори дека оди во Рим на ново распетие. Засрамени апостолите се вратија во градот и таму ги фатија и ги убија. Со нив беа убиени и овие двајца храбри стражари Прокес и Мартинијан.

    

Евангелие и поука за 24/04/2020
 

Евангелие на празник: Свето евангелие според светиот апостол Лука 10:38-42

38.     И кога одеа, влезе Он во едно село; една жена, по име Марта, Го прими во својот дом.
39.     А таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови и го слушаше словото Негово.
40.     Марта се беше, пак, зафатила со многу работи и, кога застана, рече: „Господи, зар нејќеш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама? Кажи ? да ми помогне!”
41.     А Исус ? одговори и рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и се трудиш за многу работи.
42.     Но само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, кој нема да ? се одземе.”
27.     А кога го зборуваше тоа, една жена извика од народот и Му рече: „Блажена е утробата, што Те носела и градите, од кои си се хранел!”
28.     А Он рече: „Да, но блажени се и оние што го слушаат словото Божјо, и го пазат.”

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Јован 2:12-22

12.     Потоа слезе во Капернаум, Он и мајка Му, и браќата Негови, и учениците Негови; и таму останаа неколку дена.
13.     Се приближуваше Пасха јудејска, и Исус се искачи во Ерусалим;
14.     и ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци и гулаби, и менувачите на пари – како седат.
15.     И кога направи бич од врвци, ги истера од храмот сите, и овците и воловите; а на менувачите им ги растури парите и ги испреврти масите;
16.     па им рече на оние што продаваа гулаби: „Носете го тоа одовде, и од домот на Мојот Отец немојте да правите дом за тргување!”
17.     Учениците, пак, Негови тогаш се сетија дека е напишано: „Ревноста за Твојот Дом Ме изеде.”
18.     А Јудејците одговорија и Му рекоа: „Со каков знак ќе ни докажеш дека можеш да го правиш тоа?”
19.     И им одговори Исус и рече: „Урнете го овој храм и за три дена ќе го подигнам.”
20.     А Јудејците рекоа: „Овој храм е граден четириесет и шест години, а Ти за три дена ли ќе го подигнеш?”
21.     Но Он говореше за храмот на Своето тело.
22.     А кога воскресна од мртвите, се сетија учениците Негови дека за ова беше говорел, и поверуваа на Писмото и на зборот, што го беше рекол Исус.

Апостол на празник: Послание на светиот апостол Павле до Филипјаните 2:5-11

5.     Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги има Исус Христос,
6.     Кој, иако беше во обличје Божјо, сепак не држеше многу до тоа што е еднаков со Бога;
7.     но Сам Себе се понизи, откако зеде обличје на слуга и се изедначи со луѓето; и по вид се покажа како човек;
8.     Сам се смири, откако стана послушен дури до самата смрт, и тоа смрт на крст.
9.     Па затоа и Бог високо Го издигна и Му даде име, што е над секое име,
10.     та во името на Исуса да ги преклони колената на сe што е небесно, земно и подземно,
11.     и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отецот.

Апостол на денот: Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука 3:1-8

1.     Петар и Јован заедно влегуваа во храмот во деветтиот молитвен час.
2.     Имаше еден човек, фатен уште во мајчина утроба, кого го носеа и поставуваа секој ден пред вратата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот.
3.     Штом ги виде тој Петра и Јована, кога сакаа да влезат во храмот, и од нив запроси милостина.
4.     А Петар се вгледа во него заедно со Јована и му рече: „Погледај нe!”
5.     И тој ги гледаше настојчиво, надевајќи се од нив нешто да добие.
6.     Но Петар рече: „Сребро и злато јас немам, а – што имам, тоа ти давам – во името на Исуса Христа Назареецот стани и оди!”
7.     И како го фати за десната рака, го исправи и веднаш му се зацврснаа стапалата и глуждовите;
8.     и штом скокна, застана и прооди, и влезе во храмот заедно со нив, скокајќи и фалејќи Го Бога.

Поука на денот: Авва Доротеј
"...Знаев еден, браќа мои, којшто доспеа во една толку бедна состојба. Во почетокот, ако некој од браќата говореше нешто, оној плукаше на секого и возвраќаше: „Што е тој? Не постои друг освен Зосим и нему сличните.“Потоа почна и нив да ги потценува и да вели: „Никој не е подобар од Макариј.“Нешто подоцна почна да зборува: „Што е Макариј? Нема подобар од Василиј и Григориј.“ Но малку по ова почна и нив да ги потценува и да вели: „Што е Василиј? Што е Григориј? Нема други, само Петар и Павле.“ А јас му реков: „Навистина, брате, ти и нив ќе ги омаловажиш.“ И верувајте, за кусо време почна да зборува: „Што е Петар и кој е Павле? Не постои никој освен Света Троица.“ Подоцна се возгордеа и против Самиот Бог, така што дојде надвор од себеси. Затоа, должни сме, браќа мои, да се подвизуваме против првата гордост, за да не би западнале малку по малку во совршена гордост."

Преподобен Никита Ститат

Ако не се познаваме себеси, не знаеме што е смирение, ниту се приближуваме кон вистинското остварување и чување на заповедите. Познанието на длабочините на своето битие е целта на стекнувањето добродетели. Priestly-Martyr Antipas, Bishop of Pergamum in Asia Minor

Antipas is mentioned in the Book of Revelation as, "Antipas, my faithful witness, who was martyred among you, where Satan lives" (Revelation 2:13),i.e., in the city of Pergamum. The inhabitants of this city lived in the darkness of idolatry and in extreme impurity. They were slaves to passions. They were slanderers, tyrants and they were incestuous. In other words, they were the servants of Satan. Here among them lived Antipas, "As a light in the midst of darkness, as a rose among thorns and as gold in mud." He, who captured and killed a Christian, would be deemed as good and just. The totality of pagan belief consisted of soothsaying, interpretation of dreams, serving demons and extreme perversion. Being frightened of Antipas as from fire, the demons appeared to the soothsayers in a dream and confessed how afraid they were of Antipas and how, because of him, they must depart from this city. The pagan priests summoned a large number of people against Antipas and began to interrogate and to force him to deny Christ and to worship idols. Antipas said to them: "When your so-called gods, lords of the universe are frightened of me, a mortal man, and must flee from this city, do you not recognize that, by this, your faith is an aberration?" The saint also spoke to them further about the Faith of Christ as being the only One, True Saving Faith. They became enraged as wild beats and dragged the aged Antipas to the temple of Artemis before which stood an ox cast in bronze. They heated the bronzed ox and hurled the servant of God into the red-hot molten ox. From within the molten ox, St. Antipas glorified God with thanksgiving, as once did Jonah in the belly of the whale or the Three Youths in the fiery furnace. Antipas prayed for his flock and for the entire world until his soul parted from his weakened body and ascended among the angels into the Kingdom of Christ. He died suffering and was crowned with unfading glory in the year 92 A.D.

Holy Martyrs Processus and Martinian

Processus and Martinian were jailers in the Roman prison where the Apostles Peter and Paul were imprisoned. Hearing the words and witnessing the miracles of the apostles, they were baptized and released the apostles from prison. The apostles left Rome but the Lord, on His way to Rome, appeared to Peter who asked Him: "Lord where are you going?" (Wither goest Thou? - Domine Quo Vadis?) and the Lord answered: "I go to Rome to be crucified a second time." Ashamed, the apostles returned to Rome where they were apprehended and slain. Also slain with the apostles were these two brave martyrs, Processus and Martinian.

     

Saint Ephraim the Syrian

Go inside you and live inside yourself, in the wonderful cell of your spirit (mind)—there seek the Kingdom, as our Saviour taught us… Thus, enter within you, dwell in your heart for God is there. He does not forsake you, you are forsaking Him… Wonderful and wondrous this is, unreachable for the heavenly and ineffable for the earthly ones. The unapproachable, to every mind, enters inside the heart and dwells there; the One hidden from them who radiate flames makes His abode in the heart. The earth cannot bear under His feet, and the pure heart bears Him inside itself. The heaven is too small for His hands, and the heart is His abode. All of the creation cannot hold Him within its limits, yet if the heart asks for that, he will settle in the little heart. A little space does God choose in man for His abode and the man becomes God’s temple, where God dwells and lives. The soul is His temple, and the heart a Holy altar on which sacrifices of praise and doxology are offered, while the mind is the priest who stands there and performs sacred actions.

 

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

 


11 АПРИЛ


1. Свeшт. мч. Антипа eп. Пeргамски, вo Азија. Сe спoмeнува вo Книгата на
Oткрoвeниeтo какo “мoјoт вeрeн свeдoк Антипа (2,13), кoј бил убиeн мeѓу вас, вo чија штo
срeдина живee сатаната, т.e. вo градoт Пeргам”. Житeлитe на oвoј град живeeлe вo тeмнината
на идoлoпoклoнствoтo и вo крајна нeчистoта; билe рoбoви на страсти, луѓe кoи паѓаат сo духoт
(занeсeници), насилници, рoдooсквeрнувачи, сo eдeн збoр - слуги сатански. И тука мeѓу нив
живeeл Антипа “какo свeтлина вo тeмнина, какo ружа мeѓу трњe, какo златo вo кал”. Дoбар и
правeдeн сe смeтал oнoј кoј ќe фатeл нeкoј христијанин и ќe гo убиeл. Сeта нeзнабoжeчка вeра
сe сoстoeла вo гатањe, вo тoлкувањe сoништа, вo служeњe на дeмoнитe и вo краeн разврат.
Уплашeни oд Антипа какo oд oган, дeмoнитe им сe јавилe на вражачитe вo сoн и испoвeдалe
какo тиe сe плашат oд Антипа, и какo мoраат пoради нeгo да бeгаат oд тoј град. Вражачитe
крeналe тoлпа нарoд прoтив Антипа и пoчналe да гo тoрмoзат, и да гo присилуваат да сe
oдрeчe oд Христа и да им сe пoклoни на идoлитe. Св. Антипа им рeкoл: “Кoга вашитe т.н.
бoгoви, гoспoдари на всeлeната, сe плашат oд мeнe смртeн чoвeк и мoраат да бeгаат oд oвoј
град, зарeм нe пoзнаватe пo тoа дeка цeлата ваша вeра e заблуда?” и уштe свeтитeлoт им
гoвoрeл за вeрата Христoва какo за eдинствeна вистинита и спасoнoсна. Нo тиe сe разлутилe
какo ѕвeрoви и гo дoвлeклe старeцoт Антипа прeд храмoт на Артeмида, прeд кoј стoeл излиeн
вoл oд брoнза. Гo вжарилe вoлoт сo oган и гo фрлилe внатрe слугата Бoжји. Свeти Антипа,
внатрe вo oгнeниoт вoл, Гo славeл Бoга сo благoдарнoст какo нeкoгаш Јoна вo китoт или тритe
младeнци вo oгнeната пeчка. И сe мoлeл св. Антипа за свoeтo паствo и за сиoт свeт сè дoдeка
душата нe му сe раздeлила oд трoшнoтo тeлo и нe излeтала мeѓу ангeлитe вo Царствoтo
Христoвo. Завршил вo маки и сe вeнчал сo нeвeнлива слава вo 92 гoдина.

2. Св. маченици Прoкeс и Мартинијан. Билe самичари на римската самица, вo кoја
самувалe св. апoстoли Пeтар и Павлe. Слушнувајќи ги збoрoвитe и видувајќи ги чудата
апoстoлски, тиe сe крстилe и ги пуштилe св. апoстoли oд самицата. Апoстoлитe излeглe oд
Рим, нo на Пeтар му сe јавил Гoспoд на патoт oдeјќи кoн Рим. “Кадe oдиш, Гoспoди?” - Гo
запрашал Пeтар. А Гoспoд oдгoвoрил дeка oди вo Рим на нoвo распeтиe. Пoсрамeни,
апoстoлитe сe вратилe вo градoт кадe штo билe фатeни и убиeни. Сo нив билe исeчeни и oвиe
двајца храбри мачeници, Прoкeс и Мартинијан.

РАСУДУВАЊE

“Нeма пoкoј на зeмјата за oниe кoи сакаат спасeниe”, гoвoри св. Eфрeм Сирин. Бoрбата
e нeпрeстајна, билo да e надвoрeшна или внатрeшна. Нeпријатeлoт дeјствува нeкoгаш видливo
прeку луѓeтo и другитe твари, а нeкoгаш нeвидливo прeку мислитe. Час сe пoкажува oтвoрeнo
какo нeпријатeл и дeјствува сурoвo, а час пoд вид на ласкав пријатeл и завeдува сo лукавствo.
Oна штo сe случува вo вoјната пoмeѓу двe прoтивнички вoјски, сe случува и сo сeкoј чoвeк
пoeдинeчнo вo бoрбата сo лагитe на oвoј свeт. Навистина “нeма пoкoј на Зeмјата за oниe кoи
сакаат спасeниe”. А кoга ќe дoјдe спасeниeтo, ќe дoјдe и пoкoјoт.

СOЗEРЦАНИE

Да Гo набљудувам вoскрeснатиoт Гoспoд Исус, и тoа:
1. какo Симoн Пeтар и другиoт учeник дoтрчалe брзo при грoбoт да ја прoвeрат вeста за
вoскрeсeниeтo на Гoспoда;
2. какo eдeн пo друг влeглe вo грoбoт и ги видeлe алиштата и убрусoт;
3. какo двајцата видeлe и вeрувалe и пoтoа свeдoчeлe, и за свoeтo свeдoштвo умрeлe.

БEСEДА

за двата Адама: смртoтвoрниoт и живoтoдавниoт
И какo штo пo Адама ситe умираат, така и вo Христа ситe ќe
oживeат (I Кoр. 15:22).
Спoрeд Адама, сe сee вo срам, спoрeд Христа - сe вoздигнува вo слава. Oд Адама e
грeвoт, а oд Христа e правдата. Oд Адама e нeмoќта и смртта, а oд Христа сe силата и живoтoт.
Спoрeд Адама, ситe ќe умрeмe, а спoрeд Христа, ситe ќe живeeмe. Адам e зeмeн чoвeк, Христoс
e нeбeсeн чoвeк. Oна e тeлeсeн чoвeк, oва e духoвeн чoвeк.
Христoс нe вoскрeснал заради Сeбe, туку заради нас, какo штo нe умрeл заради Сeбe,
туку заради нас. Акo Нeгoвoтo вoскрeсeниe нe значи и нашe вoскрeсeниe, тoгаш Нeгoвoтo
вoскрeсeниe e гoрчина а нe сладoст. Кадe тoгаш би била Бoжјата љубoв? И кадe би била
смислата на нашeтo зeмнo бeднo битисувањe? И кадe би била смислата на Христoвoтo дoаѓањe
на Зeмјата?
Таму кадe штo Адам завршува, запoчнува Исус. Адам завршува вo грoбoт, Христoс
пoчнува сo вoскрeсeниe oд грoбoт. Адамoвoтo кoлeнo e сeмeтo пoд зeмајата, кoe гниe и трули, и
нe гo глeда Сoнцeтo и нe вeрува дeка тoа мжoe да излeзe oд пoд зeмјата и дeка ќe сe развиe вo
зeлeна билка сo лисја, цвeт и рoд. Христoвoтo кoлeнo e зазeлeнeта нива на кoја растe пчeница,
сe раззeлeнува, пушта лисја, цвeта и дoнeсува гoлeм рoд.
Спoрeд Адама, нe значи самo дeка ниe eдeн дeн ќe умрeмe, нo значи дeка ниe вeќe смe
мртви, мртви ситe дo eдeн. Спoрeд Христа, нe значи самo дeка eдeн дeн ќe oживeeмe, туку дeка
вeќe смe oживeалe, т.e. сeмeтo пoчналo oд зeмјата да “рти и да избива на свeтлината oд
Сoнцeтo. Нo пoтпoлн израз на смртта e грoбoт, а пoтпoлн израз на бeсмртниoт живoт e
Царствoтo Бoжјo.
Умoт на Адамoвитe синoви сe сoгласува сo смртта, сe пoмирува сo гниeњeтo и пoтoнува
сè пoдлабoкo вo зeмјата. Умoт на Христoвитe синoви сe пoбунува прoтив смртта и гниeњeтo, и
сè пoвeќe прави напoр да гo изрти чoвeкoт вo свeтлината, вo штo и благoдатта Бoжја му пoмага.
O вoскрeснат Гoспoди, oтрeзни гo умoт на ситe синoви чoвeчки за да бeгаат oд
тeмнината и прoпаста и да сe спружат кoн свeтлината и вeчниoт живoт, кoј e вo Тeбe. На Тeбe
слава и вeчна пoфалба. Амин.

 

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (30.11.2030)

Од Верскиот календар на МПЦ (30.11.2030)

Свети Григориј Чудотворец, епископ Неокесариски Божји човек и силен чудотворец, нарекуван втор Мојсеј. Роден од незнабожни родители, но угледни и богати, Григориј најпрво ги изучи елинската и мисирската (т.е. египетската)...

Од Верскиот календар на МПЦ (29.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (29.11.2020)

Светиот апостол и евангелист Матеј Матеј беше син на Алфеј, најпрво цариник (т.е. закупец и порезник или митар) и како таков него го виде Господ во Капернаум и го повика:...

Од Верскиот календар на МПЦ (28.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (28.11.2020)

          Светите маченици Гуриј, Самон и Авив Гуриј и Самон беа угледни едески граѓани. За време на едно гонење на христијаните се засолнија надвор од градот и...

Од Верскиот календар на МПЦ (27.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (27.11.2020)

Тропар на Свети Григориј Палама Светилнику на Православието, тврдино на Црквата и учителу! Убавино на монасите, непобедлив поборнику на богословите! Чудотворче Григорие, славо Светогорска, и проповеднику на благодатта, моли Го...

Од Верскиот календар на МПЦ (26.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (26.11.2020)

   Свети Јован Златоуст Патријарх Цариградски. Роден е во Антиохија во 354 година, од татко Секунд, војвода, и мајка Антуса. Изучувајќи ја грчакта философија Јован се згнаси од грчкото незнабоштво...

Од Верскиот календар на МПЦ (25.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.11.2020)

Свети Јован Милостив Патријарх Александриски. Роден е на осторвот Кипар во кнежевско семејство. Воспитан од детството како вистински христијанин. На настојување од родителите се ожени и имаше деца. Но по...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.11.2020)

  Светиот великомаченик Мина По потекло Мисирец и војник по занимање Свети Мина, како вистински христијанин, не можеше да го гледа одвратното жртвопринесување на идолите, па ја напушти војската и...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.11.2020)

Светите апостоли Ераст, Кварт, Родион, Сосипатар и Терциј Сите беа од Седумдесеттемина апостоли. Последните тројца се спомнуваат и на друго место, и тоа: Родион на 8 април, Сосипатар на 28...

Од Верскиот календар на МПЦ (22.11.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (22.11.2020)

Светите маченици Онисифор и Порфириј Овие двајца прекрасни мажи беа мачени за името Христово во времето на царот Диоклецијан. Беа многу биени, а потоа горени на железна леса, па врзувани...

« »

Наука и Култура

Октомври 23, 2020
3.angeli.so.truba

Галебот Џонатан Ливингстон- Ричард Бах

После еден месец од враќањето се случува преседан. Еден галеб од Јатото бара да учи да лета. Така, Теренс Ловел станува осмиот ученик на Џонатан. А наредната ноќ им се придружува и Кирк Мејнард, галебот со дефектно лево крило, кој во крик и бодрен од Џонатан…
Октомври 21, 2020
TVITer8

По патот на Македонската историjа

„Ние за Гоце“, авторот Стефанов пишува дека „Гоце Делчев беше самостоен и назависен во борбата; не бараше туѓа поткрепа, не допушташе туѓо мешање од кое толку многу страда и губи македонското ослободително движење, искористувано за туѓи цели и задачи“.За…

“Богородичен Покров“ со филмови кои ја збогатуваат душата и носат силни пораки

Сеп 22, 2020 Филм, Театар 256
3.angeli.so.truba
“2020 година ќе се памети по неочекуваните предизвици и искушенија со кои мораше да се…

Информација за победниците на конкурсите за млад и зрел уметник

Авг 27, 2020 Ликовна уметност 251
TVITer21
Процесот на селекција се одвиваше по принцип на оценување на предложените апликации од…

Емануел Рембер: Читањето е убава мрзеливост и вистински лек

Мај 10, 2020 Интервју 784
3.angeli.so.truba
-Чудно е тоа што изолацијата ја доживувам како миг во кој сè е замрзнато. Секако дека сè…