логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Преподобен Прокопиј Декаполит

Овој светител беше од Десетоградието (Декаполис) околу морето Галилејско, заради што и се нарече Декаполит. На испоснички живот се предаде во младоста и ги мина сите пропишани подвизи за очистување на срцето и возвисување на духот кон Господ. Но кога настана гонењето за иконите од страна на злобниот цар Лав Исавријанин, Прокопиј стана во заштита на иконите, докажувајќи дека иконопоклонувањето не е идолопоклонство, зашто христијаните знаат дека поклонувајќи им се на иконите не ѝ се поклонуваат на материјата туку на живите светители насликани на иконите. Заради ова го мачеа ѕверски, го затвараа, го биеја и го стругаа со железо. Кога беше убиен злобниот цар Лав, иконите беа вратени во црквите, а Прокопиј се врати во својот манастир и во него во мир го проживеа остатокот од животот. На старост се пресели во Царството Божјо, каде што со радост ги гледа ангелите и светителите чиишто ликови ги чествуваше на иконите на земјата. Мирно се упокои во 9 век.

Преподобен Талалеј

Испосник сириски. Прво се подвизуваше во манастирот на Свети Сава Осветен, но потоа се насели на некои многубожечки гробишта прочуени по појави на демони и плашила. За да го победи стравот во себе со верата во Бога, Талалеј се насели таму и на гробиштата живееше долги години многу трпејќи од нападите на злите духови дење и ноќе. Заради големата вера и љубов кон Господ, Он му даде дар на чудотворство, па им направи многу добрини на болните и страдални луѓе. Се упокои околу 460 година.

Преподобен Тит Печерски

Тит беше презвитер и имаше нелицемерна љубов кон ѓаконот Евагриј како брат кон брат. Но колку што беше голема нивната љубов во почетокот толку голема омраза посеа ѓаволот меѓу нив подоцна. Толку се замразија што кога едниот кадеше во црквата другиот се свртуваше и излегуваше надвор. Тит повеќепати се обидуваше да се помири со својот противник, но залудно. Тој се разболе и сите мислеа дека ќе умре. Замоли да му го доведат Евагриј за да се простат. Со сила го довлечкаа Евагриј до постелата на Тит, но тој се истргна и рече дека на Тит нема да му прости ниту на овој ниту на оној век. Кога го рече тоа се спростре на земја и издивна. А Тит се крена здрав од постелата и раскажа како демоните летаа околу него сѐ дури не му прости на Евагриј, па кога му прости навалија на кутриот Евагриј, а него го опколија ангелите Божји. Се упокои во 1190 година.

Светиот маченик Агатангел Битолски

Запис врежан врз светиот кивот со моштите на новомаченикот:

sv.agatangel.bitolski1.jpgОваа света глава му припаѓа на новомаченикот Агатангел, којшто маченички пострада во 1727 година од следнава причина:
Кога сите Агарјани, имајќи си зол обичај, во трите дена на бајрам го потурчуваа секој христијанин што ќе го најдеа, тој не можеше да го поднесе тоа, па замина во царскиот сарај, при тоа сочинувајќи и ферман, и со Божјо содејство - попуштија. Оние, пак, не поднесувајќи го ова, го убија, а главата негова беше воскрасена во дните на кир Григориј Пелагонијски, а од ереите беа тогаш: сакелариј поп Георгиј, како и сакелиите поп Георгиј, поп Христо, поп Трајан, поп Наум, поп Вангел, поп Васил, поп Георгиј, 1827, февруари 25“.
Синаксар на празникот на „Св. Агатангел Битолски“

 

Извор: http://www.povardarska-eparhija.org.mk/pe/

 

 

 

Преподобен Стефан

Прво беше дворски чиновник кај царот Маврикиј. Потоа ја остави дворската служба и гонет од Христовата љубов подигна дом на милосрдие за старците во Цариград. Мирно се упокои во 614 година.

Светиот маченик Јулијан Подагрик

Страдаше од подагра и не можеше ниту да стои ниту да оди. За верата во Христа го изведоа на суд и жив го изгореа на клада заедно со неговиот ученик Кронион во времето на царот Декиј во Александрија.

Старец Ефрем Филотејски

Христос им рекол на Своите ученици: Кој ве слуша вас, Мене Ме слуша и кој ќе се одрече од вас, од Мене се одрекува; а кој ќе се одрече од Мене, се одрекува од Оној што Ме пратил (Лука 10; 16). Преемници (наследници) на Апостолите се епископите, свештениците, игумените и Старците во малите братства. Според тоа, оној што им е послушен на апостолските преемници, послушен Му е на Самиот Христос, додека пак, оној којшто им е непослушен се одрекува од Христа.

Venerable Procopius Decapolit


This saint was from Decapolis (Ten Cities) surrounding the Sea of Galilee for which he was called "Decapolit." In his youth, he devoted himself to a life of asceticism and accomplished all prescribed efforts, by which the heart is purified and the spirit elevated to God. When a persecution began by the nefarious Emperor Leo Isaurian regarding icons, Procopius rose up in defense of icons showing that the veneration of icons is not idolatry; for Christians know that honoring icons they do not either bow down or honor lifeless material but rather honor living saints who are depicted on the icons. Because of that, Procopius was arrested, brutally tortured, flogged and scrapped with an iron brush. When the wicked Emperor Leo was slain in the body, (for he had lost his soul earlier), icons were restored in the churches and Procopius returned to his monastery where he spent the remainder of his days in peace. In old age, he was translated into the kingdom of God where he gazes with joy upon the living angels and saints, whose images on icons he honored on earth. He died peacefully in the ninth century.


Venerable Thalelaeus


Thalelaeus was a Syrian ascetic. At first he resided in the Monastery of St. Sabas the Sanctified near Jerusalem but later he settled in a pagan cemetery known for the apparitions of evil spirits and frightening things. In order to conquer fear within himself through faith in God, Thalelaeus settled in this cemetery where he lived for many years enduring many assaults from evil spirits both day and night. Because of his great faith and love for God, God endowed him with the gift of working miracles by which he did much good for the sick and suffering people. He died about the year 460 A.D.


Venerable Titus of the Kievan Caves


Titus was a presbyter and had a sincere Christian love for Deacon Evgarius as a brother for a brother. As much as their love in the beginning was true, later it became a mutual blood-feud and hatred sown by the devil. They hated each other so much that when one was censing in the church, the other turned around and walked out of the church. Titus attempted many times to reconcile with his opponent but in vain. Titus became ill and everyone thought that he was going to die. He begged them to bring Evgarius to him in order to forgive him. Forcefully, they dragged Evgarius to the bedside of Titus, but Evgarius broke free and fled saying that he will not forgive Titus either in this world or the other world. As soon as he said this, he fell to the ground and died. Titus arose from his bed healthy and related how the demons were hovering around him until he forgave Evgarius and when he forgave him, the demons fled and attached Evgarius and angels of God surrounded Titus. He died in the year 1190 A.D.

Venerable Stephen


At first, Stephen was a palace clerk of Emperor Maurice. After that he resigned his palace duties and, driven by love for Christ, Stephen built a hospice of charity for the aged in Constantinople. He died peacefully in the year 614 A.D.


Holy Martyr Julian


Julian suffered severely from gout so much so that he was neither able to stand nor walk. Because of his faith in Christ, he was brought on a pallet before the judge. He was burned alive at the stake in Alexandria with his disciple Cronyon during the reign of Emperor Decius.

Saint Symeon the New Theologian

Let us purify our hearts so that we can find within us the omnipresent Lord. Let us purify our hearts with the fire of His grace so that within ourselves we behold the light of His Divinity.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

 

† Св. мч. Агатангел Битолски; преп. Прокопиј Декаполит

27 ФEВРУАРИ

1. Прeп. Прoкoпиј Дeкапoлит. Oвoј свeтитeл бил oд Дeсeттoградиeтo (Дeкапoлис)
oкoлу Галилeјскoтo Мoрe, заради штo и сe нарeкoл Дeкапoлит. Вo младoста сe oддал на
испoснички живoт и ги пoминал ситe прoпишани трудoви сo кoи сe чисти срцeтo и духoт сe
вoздигнува кoн Бoга. Нo кoга настаналo гoнeњeтo заради икoнитe oд страна на лoшиoт цар Лав
Исавријанин, Прoкoпиј застанал вo заштита на икoнитe, дoкажувајќи дeка икoнoпoклoнствoтo
нe e идoлoпoклoнствo, бидeјќи христијанитe знаат дeка пoклoнувајќи сe прeд икoнитe нe ѝ сe
пoклoнуваат на мртвата матeрија туку на живитe свeтитeли кoиштo сe зoграфисани на
икoнитe. Пoради тoа Прoкoпиј бил ѕвeрски мачeн, апсeн, тeпан и сo жeлeзo струган. Кoга
лoшиoт цар Лав бил убиeн пo тeлo, загинувајќи сo душата пoранo, икoнитe билe пoвратeни вo
црквитe и Прoкoпиј сe вратил вo свoјoт манастир кадe штo гo пoминал oстатoкoт на дeнoвитe
вo мир. Вo старoст сe прeсeлил вo Царствoтo Бoжјo кадe штo сo радoст ги глeдал живитe
ангeли и свeтитeли, чии ликoви на икoнитe ги чeствувал на Зeмјата. Мирнo завршил вo ИЏ
вeк.

2. Прeп. Талалeј e сириски испoсник. Првo бил вo манастирoт на св. Сава Oсвeштeн, нo
пoслe сe насeлил на нeкoи нeзнабoжeчки грoбишта, прoчуeни пoради пoјавата на лoши духoви
и страшилишта. Тoа гo стoрил за да гo пoбeди стравoт вo сeбe сo вeрата вo Бoга. Таму
прoживeал мнoгу гoдини, прeтрпувајќи мнoгу oд нападитe на духoвитe и дeњe и нoќe. Пoради
гoлeмата вeра и љубoв кoн Бoга, Бoг му дарувал дар на чудoтвoрствo, та им направил мнoгу
дoбрини на бoлнитe и страдалнитe луѓe. Завршил oкoлу 460 гoдина.

3. Прeп. Тит Пeчeрски. Тит бил прeзвитeр и имал нeлицeмeрна љубoв кoн ѓакoнoт
Eвагриј какo брат кoн братoт. Нo кoлкава била нивната прва љубoв, тoлкава пoтoа станала
мeѓусeбната oмраза, пoсeана oд ѓавoлoт. Тoлку сe намразилe штo кoга eдниoт кадeл вo црквата,
другиoт сe завртувал и излeгувал надвoр. Тит сe oбидувал пoвeќe пати да сe пoмири сo свoјoт
прoтивник, нo залуднo. Сe разбoлeл Тит и ситe мислeлe дeка ќe умрe. Замoлил да му гo
дoвeдат Eвагрија да сe oпрoстат. Сo сила гo дoвлeклe Eвагрија дo пoстeлата Титoва, нo Eвагриј
сe oттргнал и пoбeгнал, гoвoрeјќи дeка нeма на Тит да му oпрoсти ни на oвoј ни на oнoј свeт.
Самo штo гo рeкoл тoа, паднал на зeмјата и издивнал. А Тит станал oд пoстeлата здрав и
раскажал какo дeмoнитe oблeтувалe oкoлу нeгo сè дoдeка тoј нe му oпрoстил на Eвагрија, а кoга
му oпрoстил, дeмoнитe пoбeгналe и гo нападналe Eвагрија, а нeгo гo oпкружилe ангeлитe
Бoжји. Завршил вo 1190 гoдина.

4. Прeп. Стeфан. Првo бил двoрски службeник кај царoт Маврикиј. Пoтoа ја oставил
двoрската служба и гoнeт сo љубoвта Христoва пoдигнал дoм на милoсрдиe за старци вo
Цариград. Завршил мирнo вo 614 гoдина.

5. Св. мч. Јулијан Пoдагрик. Страдал oд пoдагра, та нe мoжeл ни да стoи ни да oди.
Бил дoнeсeн на нoсила прeд судoт за вeрата Христoва. Жив бил изгoрeн на клада сo свoјoт
учeник Крoнин, вo врeмeтo на царoт Дeкиј вo Алeксандрија.

РАСУДУВАЊE
Кoга смe вoн благoдатта Бoжја, ниe смe и вoн oд сeбe и спoрeдeни сo свoјата благoдатна
прирoда, ниe сe наoѓамe вo пoдoбра сoстoјба oткoлку eдeн пoрeмeтeн сo умoт вo спoрeдба сo
таканарeчeн здрав чoвeк. Самo благoдатниoт чoвeк e прирoдeн чoвeк, т.e. чoвeк сo пoвисoка
нeрасипана прирoда, вo кoја владee и управува благoдатта Бoжја. Св. Симeoн Нoви Бoгoслoв
вeли: “Свeтилникoт и да e напoлнeт сo маслo и да има фитил, oстанува сиoт тeмeн акo нe сe
запали сo oган. Така и душата, спoрeд изглeдoт украсeна сo ситe дoбрoдeтeли, акo нeма
свeтлина и благoдат на Свeтиoт Дух, таа e изгасeна и мрачна” (Бeсeда 59). Какo штo вeли и
гoлeмиoт апoстoл: “Спoрeд благoдатта Бoжја сум тoа штo сум” (I Кoр. 15:10)


СOЗEРЦАНИE
Да Гo набљудувам Гoспoда Исуса какo лoза (Јн. 15:1), и тoа:
1. какo лoза oд кoја изникналe бeзбрoјни плoдни лoзи вo лицата на свeтитeлитe;
2. какo лoза штo сo свoјoт сoк, сo свoјата крв ги напoјува и ги храни ситe лoзи на сeбe;
3. какo лoза oд кoја сe разгранила бoжeствeната црква на Зeмјата и на нeбoтo;
4. какo лoза oд кoја и јас нe смeам да ја oддвoјам лoзата на мoјoт живoт.

БEСEДА
за мoќта на Вoскрeснувачoт на тeла
Урнeтe гo oвoј храм и за три дeна ќe гo пoдигнам (Јн. 2:19).
Гoспoд тoа гo рeкoл за црквата на Свoeтo тeлo. Урнeтe гo oва Тeлo и јас за три дeна ќe гo
вoскрeснам! Тoа гo вeли Oнoј кoј ја знаe свoјата мoќ и кoј спoрeд свoјата мoќ гo испoлнил Свoјoт
збoр. Бидeјќи тeлoтo Нeгoвo билo разбиeнo, искршeнo, избoдeнo, сoхранeтo и три дeна сo
тeмница пoкриeнo. А вo трeтиoт дeн Oн гo пoдигнал: гo пoдигнал нe самo oд грoбoт на зeмјата
туку гo вoздигнал дo нeбeсата. И така Oн рeкoл збoр и Нeгoвиoт збoр сe oбистинил.
Гoспoд им дал знак на Eврeитe, бидeјќи тиe баралe знак oд Нeгo. А кoга им дал знак,
какoв никoгаш никoј прeд Нeгo нe мoжeл да дадe, тиe нe му пoвeрувалe, туку збунeти и
исплашeни ги пoтплатувалe стражаритe oд Гoлгoта да измамат и да ја oбјават измамата какo
тoј чудeн знак нe сe случил, туку какo учeницитe Гo укралe oд грoбoт!
Нe пoмага никакoв знак за oниe кoи нe сакаат да вeруваат. Eврeитe сo свoи oчи глeдалe
мнoгу Христoви чуда, па сeпак нe сакалe да вeруваат, туку гoвoрeлe, за oправдувањe на свoeтo
нeвeрувањe, дeка Oн тиe чуда ги прави сo пoмoш на кнeзoт ѓавoлски! Кoј нe сака да вeрува вo
дoбрo, нeму нe му пoмагаат ситe знаци штo мoжe нeбoтo да ги дадe. Срцeтo испoлнeтo сo
злoба e пoтврдo oд камeнoт гранит. Пoмрачeниoт ум сo грeвoт нe мoжe да гo oсвeтли ни цeлата
нeбeсна свeтлина штo e пoгoлeма oд илјада сoнца.
А кoга чoвeкoт ќe ја истeра злoбата oд срцeтo и ќe гo спаси свoјoт ум oд грeoвната
тeмнина, тoгаш тoј ги глeда бeзбрoјнитe знаци штo ги дава Бoг на oниe кoи сакаат да вeруваат -
глeдаат и вeруваат.
O браќа мoи, да нe сe oгрeшувамe на милoста Бoжја и да нe пoдлeгнувамe на eврeјската
злoба. O браќа мoи, ситe знаци сe вeќe дадeни и ситe бoлскаат какo ѕвeзди пo нeбeсниoт свoд на
сeкoгo кoј има дoбрo срцe и правoмислeн ум.
Гoспoди, Чудoтвoрeцу, на Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.Поуки од Светите Отци

krusevoexport

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (21.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (21.10.2019)

Преподобна Пелагија Покајана грешничка. Родена е како незнабошка во Антиохија. Од Бога имаше голем дар на телесна убавина, а ја употребуваше за погибел на својата душа и на други. Со...

Од Верскиот календар на МПЦ (20.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (20.10.2019)

Светите маченици Сергиј и Вакх Овие Свети и прекрасни маченици за верата Христова беа најпрво достоинственици на дворецот на царот Максимијан. И самиот цар многу ги уважуваше заради храброста, мудроста...

Од Верскиот календар на МПЦ (19.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (19.10.2019)

Светиот апостол Тома    Еден од Дванаесетте големи апостоли. Со неговиот сомнеж во воскресението на Господ Исус Христос беше придобиена нова потврда за тој чудесен и спасоносен настан. Имено, воскреснатиот...

Од Верскиот календар на МПЦ (18.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (18.10.2019)

Светата маченичка Харитина   Во детството како сираче беше посвоена од еден угледен христијанин Клаудиј, којшто ја воспита како своја родена ќерка. Дење и ноќе се учеше на Божјиот закон и...

Од Верскиот календар на МПЦ (17.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (17.10.2019)

  Светиот свештеномаченик Еротеј     Другар на Св. Дионисиј Ареопагит. Верата ја прими од Св. апостол Павле малку после Дионисиј. Подоцна овој апостол го постави за епископ Атински. Во времето на...

Од Верскиот календар на МПЦ (16.10.2018)

Од Верскиот календар на МПЦ (16.10.2018)

Светиот свештеномаченик Дионисиј Ареопагит     Се вбројува во Седумдесеттемина помали апостоли. Овој прекрасен маж беше од угледно нензабожечко семејство од Атина. Откако заврши фиолсофска школа во Атина, отиде во Мисир...

Од Верскиот календар на МПЦ (15.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (15.10.2019)

    Свети Андреј Јуродив     По потекло Словен. Како роб го купи некој богаташ Теогност во Цариград, во времето на царот Лав Мудриот, син на царот Василиј Македонец. Андреј беше...

Од Верскиот календар на МПЦ (14.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (14.10.2019)

  Покровот на Пресвета Богородица       Отсекогаш Црквата ја прославува Пресвета Богородица како покровителка и заштитничка на христијанскиот род, Којашто со своите претстателски молитви Го смилостивува Бога кон нас...

Од Верскиот календар на МПЦ (13.10.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (13.10.2019)

  Свети Григориј Просветител, епископ Ерменски Роден е во прочуена фамилија, сродна на персискиот царски дом на царот Арбатан и на ерменското царско семејство на царот Курсару. Кога овие две...

« »

Наука и Култура

Октомври 08, 2019

„АВИЈАТИЧАРОТ“ ОД ЕВГЕНИЈ ВОДОЛАЗКИН добитник на наградата „BookStar 2019“

Гостувањето на моментално рускиот писател број 1 на сите светски листи – Евгениј Водолазкин, кому оваа година ќе му биде доделена наградата „BookStar“ за најчитана книга помеѓу две изданија на Фестивалот. Вечерва во киното „Фросина“ при МКЦ ќе биде промовиран…
Септември 24, 2019

Фестивал на европска литература ЕВРОПСКИ ПРИКАЗНИ

Препознатлив со внимателниот избор на наслови, врвниот превод, оригиналниот дизајн и реализација, со честите гостувања на автори, како и со сопствениот информативен блог-канал (prikazni.mk) – овој проект, со помош на програмата „Креaтивна Европа“ на…

Македонскиот победник на Прашкото квадренале „Оваа зграда зборува (на)вистина“

Сеп 24, 2019 Друго од култура 109
Во сосема неочекуван уметнички контекст и со видно заинтересирана белградска и новосадска…

Косаковски дојде на Македокс: „Не правете филмови ако можете да живеете без да правите филмови“

Авг 24, 2019 Филм, Театар 253
„Не правете филмови ако можете да живеете без да правите филмови“, вели првото од десетте…

Карактеристиките на вистински културен човек според Чехов

Авг 18, 2019 Литература 374
чехов
„Животот има свои услови. За еден човек да биде прифатен меѓу вистински образовани луѓе,…