логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 Тропар на чудотворната икона
на Мајката Божја
Почаевска
23 јули / 5 август

Милостива Мајко на Милостивиот Господ,
Која сочувствуваш со паднатоста човекова,
Војвотко храбра наша, Која за душата на секого
кој со вера ти притекнува се бориш,
сила и благодат се даде на Твојата Почаевска икона,
која стана образ за исцеление но и пат за преумување.
Пресвета Богородице спаси нé ! 
Извор МПЦ – ОА
Манастир свети Јован Претеча Слепче

Светите маченици Трофим и Теофил  и уште тринаесетмина со нив

Пострадаа во Ликија во времето на царот Диоклецијан. Бидејќи никако не сакаа да се одречат од Христа ниту да им принесуваат жртви на идолите, беа ставани на разновидни маки: ги тепаа со камења, ги стружеа со остро железо, им ги прекршија колената и најпосле толку измачени и повеќе мртви одошто живи ги фрлија во оган. Силата Божја ги зачува неповредени од огнот. Тогаш ги извадија и ги убија со меч. Но Господ ги прослави и на земјата и во Своето небесно царство. Чесно пострадаа во Ликија во 308 година.

Светиот свештеномаченик Аполинариј

Ученик на Светиот апостол Петар, родум од градот Антиохија. Свети Петар го зеде со себе од Антиохија во Рим и во Рим го ракоположи за епископ на Равена. Кога дојде во овој град, Аполинариј влезе во домот на некој војник Иринеј, на когошто му го исцели синот од слепило и со тоа целиот тој дом го обрати кон вера во Христа. Исто така ја исцели од некоја мака и жената на равенскиот военоначалник, па го крсти и неговиот дом. Според желбата на овој военоначалник Аполинариј остана да пребива во неговиот дом. Тука направи и една домашна црква. И престојуваше во тој дом дванаесет години, проповедајќи го Евангелието и крштевајќи неверни. Во повеќе наврати беше луто мачен од незнабожечките старешини, но сесилната Божја десница го поддржуваше и го спасуваше. Најпосле беше осуден на прогонство во Илирик (на Блаканот). Коработ со којшто патуваа се разби од буре и потона, а од сите патници се спаси само Аполинариј со двајцата војници и со своите клирици. Бидејќи чудесно спасени, војниците поверуваа во силата на Аполинариевиот Бог и се крстија. Тогаш Аполинариј тргна да го проповеда Евангелието по целиот Балкан, спуштајќи се до Дунав. Потоа се упати во Тракија, каде што под истиот голем притисок го ширеше Господовото Евангелие. После три години работа на Балканот беше протеран назад во Италија. Тој дојде во Равена, каде што верните необично му се израдуваа. Кога слушнаа за ова, незнабожните старешини му пишаа на царот Веспазијан за Аполинариј како за маѓесник, па го прашаа дали да го предадат на смрт непријателот на нивните богови. На тоа царот одговори дека не треба да го убиваат, туку само да му побараат да им принесе жртва на нивните богови или да го протераат од градот, зашто вели: „Не прилега да му се одмаздуваме некому за боговите, бидејќи тие самите можат да им се одмаздат на своите непријатели ако се прогневат.“ Но и покрај оваа царска наредба незнабожците удрија на Аполинариј и го избодија со ножеви. Овој Божји слуга издивна од тешки рани, коишто го прославија во Царството Божјо. Моштите на Свети Аполинариј почиваат во Равена, во црквата што му е посветена.

Bogorodica.dicho.jpg

Евангелие и поука за 05/08/2019
 

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Матеј 16:1-6

1.     Тогаш, пристапија кон Исуса фарисеите и садукеите и, искушувајќи Го, побараа да им покаже чудо од небото.
2.     Он, одговарајќи им, рече: „Навечер, велите: ќе биде ведро, оти небото е црвено;
3.     а наутро: денес ќе има невреме, зашто небото е матно. Лицемери, изгледот на небото можете да го распознавате, а знаците на времињата не можете?
4.     Род лукав и прељуботворен бара знак, но знак нема да му се даде освен знакот на пророкот Јона.” Па како ги остави, си замина.
5.     И преоѓајќи на спротивната страна, учениците Негови заборавија да земат леб.
6.     Исус им рече: „Внимавајте и чувајте се од квасот фарисејски и садукејски!”

Апостол на денот: Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните 9:13-18

13.     Не знаете ли дека оние, што свештенодејствуваат, се хранат од светилиштето, и кои служат на жртвеникот, делат со жртвеникот?
14.     Така и Господ заповедал, проповедниците на Евангелието да живеат од Евангелието.
15.     Но јас не се ползував ни со едно од тие права; и не го пишав ова, за да се приложи сето тоа кон мене. Оти за мене е подобро да умрам, отколку некој пофалбата да ми ја одземе.
16.     Зашто, ако проповедам Евангелие, нема за што да се фалам: бидејќи тоа ми е должност, а тешко мене, ако не проповедам.
17.     Ако доброволно го вршам тоа, тогаш имам награда; а ако без своја војла – тогаш е тоа само извршување на поверена ми служба.
18.     А каква ми е наградата? Таа е дека проповедајќи го Евангелието, го проповедам за Христа дарум, не ползувајќи го своето право од благовествувањето.

Поука на денот: Свети Силуан Атонски
Љубовта се познава преку Светиот Дух. А душата Го препознава во мирот и во сладоста. О, колку сме должни ние да Му благодариме на Бога за тоа што многу нe љуби. Размислете, возљубени браќа: Господ ? го дава Светиот Дух на грешната душа, ? дава да ја познае Неговата милост. За да Го познаеме Бога не ни треба богатство. Треба само да го љубиме ближниот и да го имаме смирениот дух, воздржание и послушание, и за тие добри дела Господ ќе ни даде да Го познаеме. А што може да биде на светот поскапоцено од тоа познание?

 

 

 

Свети Силуан Атонски

Господ ни ја даде заповедта да Го љубиме Бог со сето срце, со сиот ум, со сета душа. Можно ли е да Го љубиме без молитвата?... Оној што го љубиш на него мислиш, за него зборуваш, со него сакаш да бидеш.

 

Holy Martyrs Trofimus and Theophilus and Thirteen others with them


They all suffered in Lycia during the reign of Emperor Dioceletian. Because they would not, in any way, deny Christ nor offer sacrifices to the idols, they were subjected to various tortures: they were beaten with stones; they were scrapped with sharp irons; their knees were broken; and finally, so tortured, they were more dead than alive and were thrown into the fire. The power of God preserved them and they remained unharmed. They were then taken out and beheaded. The Lord glorified them both on earth and in His heavenly kingdom. They suffered honorably in Lycia in the year 308 A.D.


Holy Priestly-Martyr Apollinarius


Apollinarius was a disciple of the Apostle Peter and was born in the city of Antioch. St. Peter took Apollinarius with him from Antioch to Rome and, in Rome, consecrated him as the bishop of Ravenna. Arriving in Ravenna, Apollinarius entered the home of the soldier Ireneaus, whose son he healed of blindness and through that converted his entire household to the Faith of Christ. He also cured the wife of the military commander of Ravenna of a terrible malady and baptized his entire household. At the wish of the military commander, Apollinarius remained in his home. There they constructed a small domestic chapel. Apollinarius remained there for twelve years preaching the Good News and baptizing unbelievers. On many occasions he was cruelly tortured by the pagan elders but the all-powerful right hand of the Lord sustained and saved him. Finally, he was sentenced to exile in Illyria in the Balkans. The boat upon which Apollinarius traveled was shipwrecked in a storm and sunk and of all the passengers aboard only St. Apollinarius, along with two soldiers and three of his clerics, was saved. Being miraculously saved, the soldiers believed in the power of Apollinarius' God and were baptized. Apollinarius then went to preach the Holy Gospel throughout all the Balkans descending as far as the Danube river. After this, he set out for Thrace where, under great pressure, he also spread the Gospel of the Lord. After three years of labor in the Balkans he was again banished to Italy. He arrived in Ravenna where all the faithful exceedingly rejoiced at his return. Hearing about this, the pagan elder wrote to Emperor Vespasian about Apollinarius as being a magician and asked him whether they should give him over to death as an enemy of their gods. The emperor replied that they should not kill him but only ask him to offer sacrifice to the gods or to banish him from the city for, says the emperor: "It is not dignified to seek revenge against anyone for the gods, for they themselves can avenge against their own enemies if they are angered". In spite of this order from the emperor the pagans attacked Apollinarius and pierced him with knives. This servant of God died of severe wounds and was received into the Kingdom of God. The relics of St. Apollinarius repose in the church dedicated to him in Ravenna, Italy.


Gerontikon

Abba Jacob would say: “As the lamp lightens up the dark room, so the fear of God when it moves in man’s heart enlightens and teaches to all the virtues and to God’s commandments.” He also said: “Not only words are necessary; for in these times there are lots of words in the people. Works are needed; this is required from us, not words, which do not bring forth fruit.”

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

 Св. мч-ци Трофим, Теофил и др.; св. свш-мч. Аполинариј

23 ЈУЛИ

1. Св. мчци Трoфим и Тeoфил и уштe тринаeсeт сo нив. Пoстрадалe вo Ликија вo
врeмeтo на царoт Диoклeцијан. Бидeјќи никакo нe сакалe да сe oдрeчат oд Христа, ниту да им
принeсат жртви на идoлитe, билe ставeни на разни маки: ги тoлчeлe сo камeња, ги стружeлe сo
oстрo жeлeзo, им ги прeкршилe кoлeната и најпoслe така измачeни и пoвeќe мртви oткoлку
живи ги фрлилe вo oган. Силата Бoжја ги сoчувала нeпoврeдeни вo oгнoт. Тoгаш ги извeлe и сo
мeч ги oбeзглавилe. Нo Гoспoд ги прoславил и на зeмјата и вo царствoтo Свoe нeбeснo. Чeснo
пoстрадалe вo Ликија вo 308 гoдина.
2. Свeштмч. Апoлинариј. Учeник на апoстoл Пeтар, рoдум oд градoт Антиoхија. Св.
Пeтар гo зeл сo сeбe oд Антиoхија вo Рим и таму гo ракoпoлoжил за eпискoп на градoт Равeна.
Дoаѓајќи вo Равeна Апoлинариј влeгoл вo дoмoт на нeкoј си вoјник Иринeј, на кoгo му гo
излeкувал синoт oд слeпилo и прeку тoа гo oбратил цeлиoт нeгoв дoм вo вeрата Христoва. Истo
така, ја исцeлил oд нeкoја тeшка бoлeст и жeната на вoeнoначалникoт вo Равeна, та и цeлиoт
нeгoв дoм гo крстил. Пo жeлба на вoeнoначалникoт, Апoлинариј oстанал вo нeгoвиoт дoм да
живee. Тука направил и eдна дoмашна црква. И вo тoј дoм прeстoјувал 12 гoдини, прoпoвeдајќи
гo Eвангeлиeтo и крштавајќи ги нeвeрнитe. Oд нeзнабoжeчкитe старeшини бил жeстoкo мачeн
вo нeкoлку наврати, нo сeсилната дeсница Бoжја гo пoддржала и гo спасила. Најпoслe бил
oсудeн на прoгoнствo вo Илирик (на Балканoт). Нo лаѓата, на кoја патувал, сe искршила oд
бурата и пoтoнала и oд ситe патници сe спасил самo св. Апoлинариј сo двајца вoјници и двајца
свoи клирици. Така чудeснo спасeни, вoјницитe пoвeрувалe вo Бoгoт на Апoлинариј и сe
крстилe. Тoгаш Апoлинариј пoшoл да гo прoпoвeда Eвангeлиeтo пo цeлиoт Балкан, спуштајќи
сe дo Дунав. Пoтoа сe упатил вo Тракија кадe, истo така, пoд притисoк, гo прoпoвeдал
Eвангeлиeтo Гoспoдoвo. Пo три гoдини рабoта на Балканoт, бил прoтeран назад вo Италија. Тoј
дoшoл вo Равeна кадe штo ситe вeрни нeoбичнo му сe израдувалe. Слушнувајќи за oва,
нeзнабoжeчкитe старeшини му пишалe на царoт Вeспазијан за Апoлинариј какo за маѓeсник и
гo прашалe дали да гo прeдадат на смрт какo нeпријатeл на нивнитe бoгoви. На тoа царoт
oдгoвoрил дeка нe трeба да гo убиваат, туку самo да бараат да им принeсe жртва на бoгoвитe
или oд градoт да сe изгoни, oти вeли: “Нe приликува да сe oдмаздувамe на нeкoгo за бoгoвитe,
бидeјќи тиe самитe мoжат да сe oдмаздуваат на свoитe нeпријатeли, акo сe разгнeват”. Нo и
пoкрај oваа царска нарeдба, нeзнабoжцитe удрилe на Апoлинарија и сo нoжeви гo избoдилe.
Oд тeшкитe рани oвoј слуга Бoжји издивнал и сe прeсeлил вo царствoтo Бoжјo. Мoштитe oд
Апoлинарија пoчиваат вo Равeна, вo црквата сo нeгoвoтo имe.
РАСУДУВАЊE
Гoлeмитe учитeли на Црквата сe трудeлe да ги научат луѓeтo на гoлeмитe вистини нe
самo сo збoрoви, туку и сo oчиглeдни примeри. Така, авва Исаија за да ги научи мoнаситe дeка
нeма никoј да дoбиe награда oд Бoга акo вo свoјoт живoт нe сe труди спoрeд Бoга, ги дoвeл
свoитe учeници дo eднo гумнo кадe штo eдeн чoвeк ја сoбирал извeаната пчeница. “Дај ми и
мeнe пчeница”, му рeкoл Исаија на чoвeкoт. “А дали си и ти жнeал, oчe?” “Нe” - oдгoвoрил
старeцoт. “Па какo сакаш да дoбиeш пчeница кoга нe си жнeал?” На тoа старeцoт oдгoвoрил:
“Зарeм нe дoбива пчeница oнoј штo нe жнee?” “Нe дoбива”, oдгoвoрил чoвeкoт. Кoга гo
слушнал oвoј oдгoвoр, старeцoт мoлчeјќи сe упатил назад. Кoга учeницитe гo замoлилe да ја
oбјасни нeгoвата пoстапка, старeцoт им рeкoл: “Јас тoа гo направив сo намeра да ви пoкажам
дeка нeма да дoбиe награда oд Бoга oнoј кoј нeма да сe пoдвизува”.
СOЗEРЦАНИE
Да размислувам за страдањeтo на цeлиoт нарoд заради грeвoт на eдeн чoвeк (Ису. 7), и
тoа:
1. какo на Израилцитe им билo забранeтo oд Бoга да зeмаат штo билo oд рабoтитe на
пoкoрeнитe Јeрихoнци;
2. какo eдeн чoвeк зeл нeштo oд прeдмeтитe пoради штo Израилцитe билe испoтeпани
oд Гајанитe;
3. какo и дeнeс заради газeњeтo на закoнoт Бoжји oд страна на eдeн страдаат мнoгумина.
БEСEДА
за бeзвoднитe извoри
Тиe сe бeзвoдни извoри, oблаци и магли, oд бура разнeсувани; за нив e
запазeн мракoт на тeмнината за сeкoгаш (II Пeтр. 2:17).
Нeчиститe луѓe апoстoлoт ги нарeкува бeзвoдни извoри. Oниe кoи oдат пo тeлeсната
нeчистoтија и нe сe грижат за ракoвoдствoтo и тиe штo сe бoзoбразни и самoвoлни и нe
сe плашат хулeјќи ѝ на славата, туку какo нeразумни живoтни... хулат на oна штo нe гo
разбираат. O бeзвoдни извoри штo oд ситe страни сe украсуватe, нo вoда нe даватe. Зoштo сe
нарeкуватe извoри кoга oд вас ништo нe извира, oсвeн жeд? O oблаци и магли штo така сe
лутитe какo цeл свeт да сакатe да гo пoтoпитe кoга вo вас нeма ни капка вoда и кoга вас eдeн
страшeн час Духoт Бoжји ќe вe разбиe и вo ништo ќe вe развee. Вам нe ви e дo чистoта, затoа сe
валкатe вo тeлeснитe нeчистoтии, ниту вам ви e дo пoрeдoкoт, затoа гo мразитe ракoвoдствoтo,
ниту вам ви e дo oбразoт, затoа штo стe бeзoбразни; ниту вам ви e дo вoлјата Бoжја, затoа стe
самoвoлни, ниту ви e дo пoзнавањe на вистината, затoа му хулитe на oна штo нe стe сe
пoтрудилe да гo разбeрeтe. За вас сe чува мракoт на тeмнината засeкoгаш. Тoа нe e вoлја
Бoжја, тoа e ваша вoлја. Тoј пат Бoг нe гo oдрeдил, виe самитe стe гo избралe. Правeдeн e Бoг и
нeма да пoгрeши, туку ќe му дарува спoрeд нeгoвиoт грeв и спoрeд нeгoвoтo нeпoкајанo срцe.
Штo сe, браќа, тeлeснитe жeлби акo нe бeзвoдни извoри и суви oблаци и магли? Какoв
плoд никнува и сoзрeва oд нив oсвeн какoл и трњe, штo нe им e пoтрeбeн дoжд? Луѓeтo сo
тeлeсни жeлби сe eднакви на свoитe тeлeсни жeлби и нe сe глeдаат oд нив и ќe бидат oсудeни
спoрeд нив.
O Гoспoди, Сoздатeлу на нашитe души и тeла, дај ни ја благoдатта на Твoјoт Свeт Дух за
да ги зачувамe вo чистoта и тeлoтo и душата и вo судниoт дeн oбeтe, чисти, Сoздатeлу, да Ти ги
прeдадeмe. На Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.

    
    

 

 

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (14.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (14.07.2020)

Светите маченици Козма и Дамјан Лекари, бесребрници и чудотворци. Овие двајца Светители беа родени браќа, родум од Рим, уште како деца крстени и воспитани во христијански дух. Имаа голема благодат...

Од Верскиот календар на МПЦ (13.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (13.07.2020)

Собор на Светите славни и сефални апостоли Иако секој од Светите големи апостоли има свој посебен ден за празнување во годината, сепак овој ден Црквата го одреди како соборен празник...

Од Верскиот календар на МПЦ (12.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (12.07.2020)

Светиот апостол Петар Син Јонин, брат на Андреј Првоповиканиот, од племето Симеоново, од градот Витсаида. Беше рибар и прво се викаше Симон, но Господ благоизволи да го нарекува Кифа или...

Од Верскиот календар на МПЦ (11.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (11.07.2020)

   Икона на Пресвета Богородица „Троеручица“    Пренос на моштите на Светите маченици Кир и Јован Се празнуваат на 31 јануари. Под тој датум е опишано нивното житие и страдање....

Од Верскиот календар на МПЦ (10.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (10.07.2020)

Свети Сампсон Странопримец     Овој светител е роден од богати и прочуени родители во стариот Рим, каде што го изучи сето светско знаење на тоа време, а особено ѝ се посвети...

Од Верскиот календар на МПЦ (09.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (09.07.2020)

Преподобен Давид    Родум солунјанин. Прво се подвизуваше во близината на Солун, во една колиба подигната под бадемово дрво. Подоцна го продолжи подвигот во Тесалија. Постејќи, бдеејќи и молејќи се толку...

Од Верскиот календар на МПЦ (08.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (08.07.2020)

ИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛ И ЖИВОТОДАВЕЦ Иконопис: Митрополит Јован Зограф од с. Зрзе Прилепско.1384 год.   Преподобната маченичка Февронија       Ќерка на сенаторот Просфор од Рим. За да избегне брак со...

Од Верскиот календар на МПЦ (07.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (07.07.2020)

  Тропар, глас 4. Пророче и претечо на Христовото пришествие,не знаеме како достојно да те восхвалиме,ние кои со љубов те почитуваме, со твоето славно и чесно рождество,се разреши неплодството на...

Од Верскиот календар на МПЦ (06.07.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (06.07.2020)

  Светата маченичка Агрипина Родена и воспитана во Рим. Од детството се подвизуваше да живее евангелски, одгонувајќи ја од срцето смрдливоста на страстите и налевајќи го со благоухание на девствена...

« »

Наука и Култура

Мај 10, 2020
3.angeli.so.truba

Емануел Рембер: Читањето е убава мрзеливост и вистински лек

-Чудно е тоа што изолацијата ја доживувам како миг во кој сè е замрзнато. Секако дека сè уште пишувам дневник. Но, во суштина малку пишувам. По неколку реченици на врвот од изолацијата. Ме обзема некое нерасположение. Оваа нова состојба ме води кон некоја…
Април 29, 2020
3.angeli.so.truba

„Ако има волја има и начин“ – Џорџ Бернард Шо

Бидете секогаш чисти. Бидејќи вие сте прозорот низ кој го гледате светот. Демократијата е процес кој ни гарантира дека никој нема да владее подобро од тоа што заслужуваме. Кога човек сака да убие тигар, тоа се нарекува спорт. Кога тигар сака да убие човек,…

Вангел Наумовски уметник кого Салвадор Дали го нарече „сликар од бајките“

Апр 06, 2020 Ликовна уметност 350
3.angeli.so.truba
Со името на охридскиот сликар Вангел Наумовски (22. 3. 1924, Охрид – 13. 6.2006, Охрид),…

Мала Историја на Христијанството и на Светот

Јан 12, 2020 Друго од култура 813
Mudreci.pustina1
Св Јован Крстител е дете на Првосвештеникот Захарије и Елисавета. Захарие веднаш беше…

Скопје и Истанбул се среќаваат во јазикот, литературата, историјата

Ное 24, 2019 Литература 1052
7.Vselenski.sobor
– Градовите ја имаат функцијата на поврзување луѓе, вери и народи, како и нивните…