логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Свети Ефрем, патријарх Антиохиски

Во времето на византискиот цар Анастасиј Ефрем беше војвода од источните страни. Им беше познат на сите заради неговата голема побожност и милосрдие и за ова беше многу ценет. Кога требаше да се обновува Антиохија, разурната од земјотрес и оган, царот го одреди војводата Ефрем да раководи со таа работа. Својата должност овој си ја исполнуваше со прилежност и љубов. Меѓу обичните работници ѕидари кај него имаше и некој епископ, којшто од непознати причини го беше оставил епископството и работеше како обичен работник, па никој не знаеше дека тој човек е епископ. Еден ден овој човек прилегна да се одмори од тешкиот напор со останатите работници и заспа. А војводата Ефрем виде како од него се извива огнен столб до небесата. Зачуден и ужаснат Ефрем потоа го повика човекот и го заколна да му каже кој е тој. А човеков долго се стеснуваше, но најпосла призна дека е епископ и му прорече на Ефрем дека набрзо ќе биде посветен за патријарх Антиохиски (местото на патријархот беше испразнето, зашто во земјотресот загина стариот патријарх Енфрасиј). И навистина, тие денови Ефрем беше избран и посветен за патријарх. Заради неговата добрина, чистота и ревност за Православието, Бог му даде голем дар на чудотворство. Еднаш, за да убеди еден еретик дека Православието е вистинито, тој го стави во оган својот омофор, а самиот Му се молеше на Бога. Омофорот стоеше во оган три часа и остана неоштетен. Штом го виде тоа еретикот се преплаши и ја отфрли ереста. Во 546 година Свети Ефрем мирно се упокои и се пресели во Царството Божјо.

Преподобен Зосим Финикиски

Овој светител се роди во селото Синди, во околината на градот Тир. Се подвизуваше во својот манастир близу градот Тир. Бидејќи немаше никакви облаци на својата совест, беше проѕорлив со духот на далечина и знаеше што се случува во светот. Така го проѕре и го виде падот на Антиохија од земјотресот и плачеше горко спрострен на земја за да не го погуби Бог докрај овој град. Еднаш се случи кога патуваше магарето му го изеде лав. Светителот му нареди на лавот да му послужи како магаре и да му го понесе товарот. Лавот се покажа пред него кроток како јагне, го прими товарот и го носеше сѐ до портите на градот Кесарија, каде што Свети Зосим го ослободи од својот товар и го пушти. Овој светител се упокои мирно во 6 век.

Пренос на моштите на Светиот великомаченик Теодор Стратилат

Се празнува на 8 февруари и под тој датум е опишано житието на овој светител. Но на 8 јуни се празнува преносот на неговите мошти од Ираклија во Евхаита, зашто Свети Теодор му заветуваше на својот слуга Вар кога страдаше: „Телото мое положи го во Евхаита, на имотот на моите предци“. Свети Атанасиј Синајски запиша едно чудо од иконата на Свети Теодор. Во местото Карсата близу Дамаск имаше една црква посветена на Свети Теодор Стратилат. Кога Сарацените го покорија Дамаск, една група Сарацени со жени и деца се населија во таа црква. На ѕидот имаше фреска со ликот на Свети Теодор. Еден од Сарацените зеде стрела и со неа го удри лицето од ликот на светителот. Одеднаш од лицето потече крв. А наскоро потоа сите Сарацени од оваа група изумреа овде во црквата. Свети Атанасиј вели дека самиот лично бил во таа црква и го видел ликот на светителот со траги од засирена крв.

 

 Евангелие и поука за 21/06/2019

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Матеј 5:33-41

33.     Сте го слушале уште и тоа дека им било речено на старите – »Не колни се криво, а заклетвите пред Господа исполнувај ги«.
34.     Јас, пак, ви велам: не колнете се воопшто – ниту во небото, оти тоа е престол Божји;
35.     ниту во земјата, зашто таа е подножје на нозете Негови; ниту во Ерусалим, оти е град на великиот Цар.
36.     Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да го направиш бело или црно.
37.     Нозборот ваш да биде: да, да, – не, не, а сe што е повеќе од тоа, од лукавиот е.
38.     Сте слушале дека е речено: »Око за око, заб за заб«.
39.     Јас, пак, ви велам: да не се противите на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот.
40.     А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека.
41.     И ако некој те присили да одиш со него една милја, ти оди две.

Апостол на денот: Послание на светиот апостол Павле до Римјаните 2:14-29

14.     зашто незнабошците, немајќи Закон, сами од себе вршат сe по законот; тогаш тие, иако немаат Закон, сами во себеси се закон;
15.     поради тоа што делото на Законот е напишано во нивните срца, та затоа се управуваат според Законот, бидејќи нивната совест им сведочи за тоа, и нивните мисли помеѓу себе се обвинуваат или оправдуваат
16.     во оној ден, кога, според моето благовестие, Бог преку Исуса Христа ќе ги суди тајните на луѓето.
17.     Ете, ти се наречуваш Јудеец, и се потпираш на Законот, и со Бога се фалиш,
18.     и ја знаеш волјата Негова, и повеќе разбираш што е подобро, оти се поучуваш од Законот,
19.     и уверен си дека си водач на слепци, а светлината на оние, што се во мрак;
20.     наставник на неразумни, учител на младежи, зашто образец на знаењето и вистината имаш во Законот.
21.     Но, како тоа учиш други, а себе не учиш?
22.     Ти, кој проповедаш да не се краде, а крадеш; кој велиш да не се врши прељуба, а прељубодејствуваш; ти, кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмот;
23.     ти, кој се фалиш со Законот, а престапувајќи го Законот, Го срамотиш ли Бога?
24.     Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабаошците, како што е напишано.
25.     Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш Законот; ако, пак, правиш престапи против Законот, обрезанието твое станува необрезание.
26.     И така, ако необрезаниот ги пази наредбите на Законот, тоа тогаш необрезанието нема ли да му се смета како обрезание?
27.     И необрезаниот по тело, извршувајќи го Законот, нема ли да те осуди тебе, кој при Писмо и обрезание си престапник на Законот?
28.     Оти не е оној Јудеец, кој е таков по надворешност, ниту по обрезанието, кое е надворешно, врз плотта,
29.     туку оној, кој е внатрешно таков, и она обрезание, што е во срцето, по дух, а не по буква: него ќе го пофалуваат не луѓето, а Бог.

Поука на денот: Старец Паисиј Светогорец
Добро е колку што можеш да ги одбегнуваш тие собирања, како и љубопитноста, бидејќи така ќе собираш талог од помисли, а потоа многу ќе се замориш за да ги изгониш. Секогаш да носиме добри мисли и да не примаме лукави телеграми, ако сакаме да се очисти нашето срце и лукавите механизми на нашата фабрика (срцето) да се претворат во добри механизми. Тогаш, од златото ќе прави свети путири, а од скршените камбани - полиелеи, а пак од старите, фрлени хартии - ќе прави чисти салфети. Кога, пак, срцето е лукаво - и доброто злато ќе го смета за бронза и од него ќе направи куршуми или топови. Затоа, срцето ќе треба да се очисти, со тоа што во него ќе внесуваме само добри помисли за сите, и со тоа што нема да примаме телеграми од лукавиот, затоа што од срцето излегуваат сите зла, (Мт. 15, 19) и повторно од вишокот на срцето зборува устата (Мт. 12, 34).

 


Старец Софрониј

Да ви го даде Бог на сите духот на покајанието! Плачете за вашите согрешенија, плачете за да не се исуши вашето срце!


Saint Ephrem, Patriarch of Antioch


During the reign of the Byzantine Emperor Anastasius, Ephrem was commander of the eastern regions. He was known to all for his great piety and charity and because of this was greatly respected. When it was necessary to rebuild Antioch, destroyed by earthquake and fire, the emperor assigned Ephrem the commander to direct this task. Ephrem fulfilled his duty with diligence and love. Among the ordinary masons was a bishop who, for unknown reasons, had left his episcopal see and labored as an ordinary laborer and no one knew that he was a bishop. One day he, with the other laborers, lay down to rest from the exhausting work and fell asleep. The commander Ephrem glanced at him and saw a fiery pillar rising from this man to the heavens. Amazed and frightened, Ephrem summoned this man and made him swear to tell him who he was. The man hesitated, but finally acknowledged that he is a bishop and prophesied to Ephrem that he will shortly be consecrated as patriarch of Antioch for the throne of the patriarchal see was vacant because the aged Patriarch Euphrasius perished in the earthquake. Indeed, Ephrem was elected and consecrated patriarch. Because of his goodness, purity and zeal for Orthodoxy, God gave him the great gift of working miracles. One time, in order to convince a heretic that Orthodoxy is true, he placed his pallium in a fire and prayed to God. His pallium remained in the fire for three hours and remained intact. Seeing this, the heretic was astonished and rejected the heresy. St. Ephrem died in peace in the year 546 A.D. and took up habitation in the Kingdom of God.


Venerable Zosimus of Phoenicia


St. Zosimus was bom in the village of Synda in the proximity of the town of Tyre. There he lived a life of asceticism in his monastery. Not having any cloud on his conscience, with his spirit he discerned things at a distance and knew what was happening in the world. Thus, he discerned and saw the destruction of Antioch by an earthquake and, weeping bitterly, prostrated himself on the ground and prayed to God that this city not be completely destroyed. Once it happened that a lion on the road killed and ate his donkey. The saint commanded the lion to serve him in place 'of the donkey and to carry his load. The lion showed himself meek as a lamb before the saint and accepted the load and bore it to the gate of Caesarea where Zosimus released and freed him. Saint Zosimus died peacefully in the sixth century.

sv.Teodor.Stratilat1.jpg


Translation of Relics of Holy Great Martyr Theodore Stratelates


This saint is commemorated on February 8 and on that date his life is recounted. However, June 8 commemorates the translation of his relics from Heraklion to Euchaita. Before his martyrdom, Saint Theodore left the following instructions in his will to Varus his servant: 'Bury my body in Euchaita on the estate of my ancestors.' St. Anastasius of Sinai wrote about the miracle of the icon of St. Theodore: In the town of Karsat near Damascus, there was a church dedicated to St. Theodore Stratelates. When the Saracens conquered Damascus, a group of Saracens took up residence in this church with their wives and children. There was a fresco of the image of St. Theodore on the wall. One of the Saracens shot an arrow and struck the image of the saint in the face. At once blood flowed from the image. Soon after that, the entire group of those Saracens perished in the church. St. Anastasius said that he was personally in that church, saw the image of the saint on the wall and traces of congealed blood.


 Gerontikon

When he was dying, Abba Benjamin said to his children: “To be saved, do this: Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances”

 

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

Пренос на моштите на св. свш-мч. Теодор Стратилат
8 ЈУНИ


1. Св. Eфрeм патријарх Антиoхиски. Вo врeмeтo на византискиoт цар Анастасиј,
Eфрeм бил вoјвoда на истoчнитe страни. Им бил пoзнат на ситe пoради свoјата гoлeма
пoбoжнoст и милoсрдиe и пoради тoа мнoгу бил пoчитуван. Кoга трeбалo да сe oбнoви
Антиoхија, разурната oд зeмјoтрeс и oган, царoт гo oдрeдил Eфрeма вoјвoдата да ракoвoди сo
таа рабoта. Eфрeм ја испoлнувал свoјата дoлжнoст сo прилeжнoст и љубoв. Мeѓу oбичнитe
рабoтници бил и нeкoј eпискoп, кoј oд нeпoзнати причини гo oставил eпискoпствoтo и рабoтeл
какo oбичeн рабoтник и никoј нe знаeл дeка тoј чoвeк e eпискoп. Eдeн дeн тoј чoвeк прилeгнал
да сe oдмoри oд тeшката рабoта сo oстанатитe рабoтници и заспал. А вoјвoдата Eфрeм,
пoглeднувајќи, видeл oгнeн стoлб какo сe издига oд тoј чoвeк, па сè дo нeбeсата. Зачудeн и
вџашeн, Eфрeм пoтoа гo пoвикал тoј чoвeк и гo закoлнал да му кажe кoј e тoј. Чoвeкoт дoлгo сe
притeснувал, нo најпoслe признал дeка e eпискoп и му прoрeкoл на Eфрeма дeка наскoрo ќe
бидe пoсвeтeн за патријарх Антиoхиски (мeстoтo на патријархoт билo испразнeтo заштo вo
зeмјoтрeсoт загинал стариoт патријарх Eнфрасиј). И навистина вo тиe дeнoви Eфрeм бил
избран и пoсвeтeн за патријарх. Пoради нeгoвата дoбрина, чистoта и рeвнoст за
христијанствoтo, му сe далo oд Бoга гoлeм дар на чудoтвoрствo. Eднаш, за да гo убeди eдeн
eрeтик дeка христијанствoтo e вистинитo, гo ставил вo oган свoјoт oмoфoр, а тoј сe мoлeл на
Бoга. И oмoфoрoт стoeл вo oгнoт три часа и oстанал нeoштeтeн. Видувајќи гo тoа, eрeтикoт гo
фатилo ужас и ја oтфрлил eрeста. Свeти Eфрeм умрeл вo мир, вo 546 гoдина, и сe прeсeлил вo
Царствoтo Бoжјo.

2. Прeп. Зoсим Финикиски. Oвoј свeтитeл бил рoдeн вo сeлoтo Синди, вo oкoлината
на градoт Тир. Сe пoдвизувал вo близина на градoт Тир вo свoјoт манастир. Нeмајќи никаква
дамка на свoјата сoвeст, прoѕирал сo свoјoт дух вo далeчина и знаeл штo сe случува вo свeтoт.
Така гo прoзрeл и гo видeл падoт на Антиoхија oд зeмјoтрeс, и гoркo плачeјќи сe прoстрeл пo
зeмјата и Гo мoлeл Бoга да нe гo уништи дo крај тoј град. Eднаш сe случилo, на патoт, лав да му
гo нападнe и да му гo изeдe магарeтo. Свeтитeлoт му нарeдил на лавoт намeстo магарeтo да му
служи и да гo пoнeсe тoварoт. Лавoт сe пoкажал прeд свeтитeлoт крoтoк какo јагнe, гo примил
брeмeтo на сeбe и гo дoнeсoл дo вратата на градoт Кeсарија, кадe штo Зoсим гo oслoбoдил и гo
oтпуштил. Свeти Зoсим сe упoкoил мирнo вo VI стoлeтиe.

3. Св. вмч. Тeoдoр Стратилат. Oвoј свeтитeл сe празнува на 8 фeвруари и нeгoвoтo
житиe e таму oпишанo. На 8 јуни, пак, сe празнува прeнoсoт на нeгoвитe мoшти oд Ираклија
вo Eвхаит. Така му завeтил св. Тeoдoр, при страдањeтo, на свoјoт слуга Вар: “Тeлoтo мoe, рeкoл,
пoлoжи гo вo Eвхаит на имoтoт на мoитe прeдци”. Свeти Атанасиј Синајски гo запишал oва
чудo oд икoната на св. Тeoдoр: вo мeстoтo Карсат вo близина на Дамаск ималo eдна црква вo
чeст на св. Тeoдoр Стратилат. Кoга Сарацeнитe гo пoкoрилe Дамаск, eдна група Сарацeни сo
жeнитe и дeцата сe насeлила вo таа црква. На ѕидoт ималo фрeска сo ликoт на св. Тeoдoр
Стратилат. Eдeн Сарацeн пуштил стрeла и гo удрил ликoт на свeтитeлoт вo лицeтo. Oдeднаш
крв пoтeкла oд ликoт. Наскoрo пoтoа цeлата таа група Сарацeни изумрeла тука вo црквата.
Свeти Атанасиј вeли дeка тoј личнo бил вo таа црква, гo видeл ликoт на свeтитeлoт на ѕидoт и
трагитe oд истeчeната крв.

РАСУДУВАЊE

Страв вo страдањeтo и страв oд нeстрадањe. Тoа e eдeн ист страв и тoј ја oзначува
плашливoста на чoвeкoт дали нe сe oддалeчил Бoг oд нeгo. Кoга свeта Катeрина прeтрпeла
мнoгу тeшки маки, ѝ сe јавил Гoспoд и таа Гo прашала: “Кадe бeшe дoсeга, Гoспoди, да мe
утeшиш вo тoлку страдања?” А Гoспoд ѝ oдгoвoрил: “Јас бeв oвдe, вo твoeтo срцe”. Нo нe пoмал
страв мoжe да наидe на духoвниoт чoвeк кoга дoлгo врeмe на нeгo наидуваат страдања. Влeгoл
нeкoј инoк вo eдна црква вo Алeксандрија и видeл какo нeкoја жeна кoлeничи прeд
Спаситeлoвата икoна и сo плач вика кoн Гoспoда: “Си мe oставил, Гoспoди, пoмилуј мe,
Милoстив!” Пo мoлитвата, инoкoт ја прашал жeната: “Кoј тe наврeдил штo тoлку гoркo Му сe
жалиш на Гoспoда?” Жeната oдгoвoрила: “Дoсeга никoј нe мe наврeдил; и тoкму затoа јас и
плачам, бидeјќи Бoг мe oставил и за три гoдини нe мe пoсeтил сo никаквo страдањe. За тoа
врeмe ниту јас сум бoлeдувала, ниту мoјoт син, ниту пак нeштo oд дoмашнитe живoтни ми
прoпадналo”.

СOЗEРЦАНИE

Да гo сoзeрцувам чуднoтo исцeлувањe на двајцата слeпци (Мт. 9:27), и тoа:
1. какo сплeпцитe викалe кoн Гoспoда за да им ги oтвoри oчитe;
2. какo Гoспoд сe дoпрeл дo нивнитe oчи и им направил спoрeд вeрата, и тиe
прoглeдалe;
3. какo мoжe и мoјата слeпа душа Гoспoд да ја дoпрe и да ми гo пoврати духoвниoт вид,
акo сo вeра кoн Нeгo пoвикам.

БEСEДА

за Царoт над царeвитe
Прeку мeнe царeви царуваат и запoвeдници правда oзакoнуваат; прeку
мeнe началници управуваат и гoлeмци и ситe судии зeмни, Ги сакам oниe кoи
мeнe мe сакаат... (Изрeки, 8:15,17).
Царoт да нe пoмислува дeка сo свoја сила и мудрoст царува, бидeјќи ќe бидe пoнижeн
oд бeссилнитe и бeзумнитe. Владeтeлoт да нe пoмислува дeка спoрeд свoјoт ум и вoлја ја
пoставува правдата пoмeѓу луѓeтo да пoмислува смeшна бeзумнoст и за дeцата. Кнeзoвитe,
пoглаваритe и судиитe да нe пoмислат да владeат спoрeд нeчија вoлја и милoст, oсвeн пo Бoжја
вoлја и милoст, бидeјќи дo смрт ќe паднат низ пoлeдицата пo кoја сe лизгаат ситe oниe штo Гo
забoраваат Бoга.
“Ги сакам oниe кoи мeнe мe сакаат”, гoвoри Гoспoд. Тoа Гoспoд им гo кажува на првo
мeстo на царeвитe, кнeзoвитe и чoвeчкитe судии. Бидeјќи, акo тиe гo љубат Гoспoда, тиe му сe
мили мнoгу на Гoспoда. Акo тиe Гo љубат Гoспoда и нарoдитe ќe Гo љубат над кoи тиe владeат
и судат. А акo нарoдитe Гo љубат Гoспoда, ќe ги љубат и свoитe царeви, кнeзoви и судии.
Дoкoлку eдeн чoвeк e вoздигнат сo власт и чeст над луѓeтo, дoтoлку трeба да e пoблиску
дo Бoга oд луѓeтo над кoи тoј e вoздигнат.
O браќа мoи, Гoспoд сe распнал за нас на крстoт и сo тoа ја пoкажал Свoјата љубoв кoн
нас. Oнoј Кoј сe распнал за нас, навистина пoвeќe нè љуби oд oнoј кoј самo сe вeсeли сo нас на
трпeзата. Па кoга ги љубимe тoлку мнoгу свoитe пријатeли oкoлу трпeзата, какo да нe Гo
љубимe Oнoј Кoј oд љубoв кoн нас сe распнал на крстoт?
O Гoспoди благoслoвeн, oтвoри ни гo духoвниoт вид за да ја видимe цeлата нeизмeрна
длабoчина на Твoјата љубoв и ниe да ја разгoримe нашата љубoв кoн Тeбe! На Тeбe слава и
вeчна пoфалба. Амин.



Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (31.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (31.05.2020)

Светиот маченик Теодот и седум маченички девици: Текуса, Александра, Клавдија, Фаина, Ефрасија, Матрона и Јулија Теодот беше оженет и беше крчмар во Анкира во времето на Диоклецијан. Но иако беше...

Од Верскиот календар на МПЦ (30.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (30.05.2020)

  Светиот апостол Андроник     Еден од Седумдесеттемина. Роднина на Светиот апостол Павле, како што пишува самиот Павле (Рим. 16, 7), спомнувајќи ја и Света Јунија, помошничката на Андроник. Андроник беше...

Од Верскиот календар на МПЦ (29.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (29.05.2020)

Преподобен Теодор Осветен Ученик на Свети Пахомиј. Роден и воспитан како незнабожец, но како млад дојде до познание на вистинската вера, се крсти и кога чу за Свети Пахомиј, побегна...

Од Верскиот календар на МПЦ (28.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (28.05.2020)

† Св. Гаврил Велички; Св. Ахил Преспански; Преп. Пахомиј Вел   Преподобен Пахомиј Велики Родум Мисирец и во младоста незнабожец. Како војник учествуваше во борбата на царот Константин против Максенциј....

Од Верскиот календар на МПЦ (27.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (27.05.2020)

Оддание на Воскресение; Претп. на Вознесение; Св. мч. Исидор; Преп. Серапион; Св. Леонтиј Ерусалимски   Свети Леонтиј Струмички, патријарх Ерусалимски     Свети Леонтиј е роден во Струмица, поранешен Тивериополис, од богати...

Од Верскиот календар на МПЦ (26.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (26.05.2020)

   Св. мч-ца Гликeрија. Ќeрка била на нeкoј гувeрнeр oд Рим. Станувајќи сирак пo смртта на татка си, Гликeрија сe насeлила вo Трајанoпoл вo Тракија. Вo врeмeтo на нeчeстивиoт цар...

Од Верскиот календар на МПЦ (25.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.05.2020)

  Свети Епифаниј, епископ Кипарски Роден како Евреин, но кога ја виде силата на Христовата вера, се крсти заедно со сестра му Калитропија. Во неговата дваесет и шеста година се...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.05.2020)

„Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание“ (Марко 16, 15)   Свети Методиј и Кирил Рамноапостолни Родени браќа родум од Солун, од угледни и богати родители,...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.05.2020)

  Светиот апостол Симон Зилот Еден од Дванаесеттемина (големи) апостоли. Беше родум од Кана Галилејска. На свадба му дојде Господ Исус со мајка му и со учениците. Кога снема вино,...

« »

Наука и Култура

Мај 10, 2020
3.angeli.so.truba

Емануел Рембер: Читањето е убава мрзеливост и вистински лек

-Чудно е тоа што изолацијата ја доживувам како миг во кој сè е замрзнато. Секако дека сè уште пишувам дневник. Но, во суштина малку пишувам. По неколку реченици на врвот од изолацијата. Ме обзема некое нерасположение. Оваа нова состојба ме води кон некоја…
Април 29, 2020
3.angeli.so.truba

„Ако има волја има и начин“ – Џорџ Бернард Шо

Бидете секогаш чисти. Бидејќи вие сте прозорот низ кој го гледате светот. Демократијата е процес кој ни гарантира дека никој нема да владее подобро од тоа што заслужуваме. Кога човек сака да убие тигар, тоа се нарекува спорт. Кога тигар сака да убие човек,…

Вангел Наумовски уметник кого Салвадор Дали го нарече „сликар од бајките“

Апр 06, 2020 Ликовна уметност 225
3.angeli.so.truba
Со името на охридскиот сликар Вангел Наумовски (22. 3. 1924, Охрид – 13. 6.2006, Охрид),…

Мала Историја на Христијанството и на Светот

Јан 12, 2020 Друго од култура 676
Mudreci.pustina1
Св Јован Крстител е дете на Првосвештеникот Захарије и Елисавета. Захарие веднаш беше…

Скопје и Истанбул се среќаваат во јазикот, литературата, историјата

Ное 24, 2019 Литература 890
7.Vselenski.sobor
– Градовите ја имаат функцијата на поврзување луѓе, вери и народи, како и нивните…