логоFacebookTwitterYouTubeeMailП Р О Г Р А М А  НА  МАКЕДОНСКО-РУСКИОТ НАУЧЕН СОБИР
БУКУРЕШКИОТ МИРОВЕН ДОГОВОР (1913)
И НЕГОВИТЕ ДОЛГОРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ
ЗА МАКЕДОНИЈА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПАСКОПЈЕ, 27−28 ЈУНИ 2013

 
Организационен одбор на МАНУ

акад. Блаже Ристовски, претседател
акад. Георги Старделов
акад. Вера Битракова-Грозданова
проф. д-р Александар Трајановски
д-р Вангелија Десподова
Гоце Алексоски, секретарИнформации:
 

Конференцијата се одржува во Македонската академија на науките
и уметностите, Скопје
Усното излагање на рефератите − до 15 минути.
Дискусијата − до 5 минути.

Текстот за печатење во зборникот (во електронска верзија и отпечатен) − до 16 страници (30.000 знаци), заедно со резиме на англиски јазик
до 1 страница, се предава на секретарот на Одборот по читањето или
во завршна верзија најдоцна до 30 септември 2013 година
(e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.).
 
П Р О Г Р А М А

27 јуни 2013 (четврток)

10.00 − 10.30
ОТВОРАЊЕ НА СОБИРОТ

Претседателство:
Блаже Ристовски, Константин Никифоров

Поздравни обраќања
К о к т е л10.30 − 14.00        ПРВА СЕСИЈА

Претседателство: Алла Шешкен, Катица Ќулавкова


Константин Никифоров
Н. С. Хрущев и землетрясение в Скопье 26 июля 1963 г.

Владо Поповски
Русија и делбите на Македонија

Евгений Колосков
Боязнь расчленения: образ Бухарестского договора 1913 г. во внешней политике РМ 1991-2001 г.

Блаже Ристовски
Македонската колонија во Петроград и културно-националниот идентитет и територијалниoт интегритет на Македонија

Витомир Митевски
Именувањето и преименувањето на некои балкански народи и земји

Јован Белчовски
Црковната положба во Македонија за време на Балканските војни

П а у з а
 
15.00 - 17.00         ВТОРА СЕСИЈА

     Претседателство: Елена Узенева, Максим Каранфиловски

Таня Ганенкова
Бухарестский мир и развитие македонского языка

Димитар Пандев
Односот на руската лингвистика кон македонската јазична проблематика пред и по Балканските војни

Лилјана Гушевска  
Јазичното прашање на Македонија по Букурешт и по Версај

Максим Каранфиловски
Букурешкиот мир и судбината на југоисточните македонски дијалекти

Елена Узенева
Судьбы славянского населения Эгейской Македонии по данным полевых исследований: язык и культура

Катерина Тодороска  
Положбата на македонското население во Албанија 1912-1915 година

Максим Макарцев
Славяне Бобоштицы (округ Корчи, Албания) в независимом албанском государстве с 1912 г.  и до начала Второй мировой войны    

Алла Шешкен
Македонские Одиссей и Пенелопа в вихре Балканских и Первой мировой войн (роман "Пырей" П. М. Андреевского)

Катица Ќулавкова
Наративниот идентитет на руската емиграција во македонскиот роман

Д и с к у с и ј а

 
28 јуни 2013 (петок)

09.00 −12.00        ПРВА СЕСИЈА

Претседателство: Елена Гуськова, Витомир Митевски

Елена Гуськова
Лев Троцкий – очевидец и хроникер балканских войн

Милан Ѓурчинов
Троцки, ние – и оние другите...

Симо Младеновски  
Балканските војни (1912–1913) и ВМОРО

Зоран Тодоровски  
Поведението на македонските револуционери и интелектуалци во Балканските војни

Александар Трајановски  
Последиците од Балканските војни во источниот дел на Македонија

Владимир Ивановски  
Македонското прашање по Букурешт

Наташа Котлар-Трајкова  
Автономијата и независноста на Македонија низ руската и австриската дипломатска преписка

Растислав Терзиоски
Неколку размисли и предлози на руските дипломати за создавање на автономна македонска држава (1912-1915)

Ленина Жила
Македонското прашање и модификацијата на идејата за Балканска Федерација

П а у з а

 
12.30 −15.00        ВТОРА СЕСИЈА    

Претседателство: Петр Искендеров, Александар Трајановски

Страшко Стојановски, Димитар Љоровски  
Грчката „Македонска борба“ и грчката политика во Балканските војни и Букурешкиот договор

Македонка Митрова  
Лондон v.s. Букурешт и активноста на идеолозите на српската надворешна политика

Силвана Сидоровска-Чуповска  
Српскиот печат за економската положба во Македонија по балканските војни

Вера Гошева  
Српската управа во освоените делови на Македонија по Букурешкиот мировен договор

Петр Искендеров  
Россия, Сербия и македонский вопрос в начале XX в.

Билјана Поповска, Иванка Додовска  
Историско-правна анализа на Извештајот на Карнегиевата балканска комисија за мир за Балканските војни 1912–1913

Д и с к у с и ј аЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Претседателство:
Блаже Ристовски, Константин Никифоров

Општа дискусија

З а к л у ч о ц и
 


Видео содржини

Поуки од Светите Отци

krusevoexport