Во рамки на манифестацијата „Недела на заедничка молитва“ во организација на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи (КОВЗРГ), на ден 14. 05. 2019 година се одржа настанот „Посета на верски објекти“ во Битола.

Во рамки на манифестацијата „Недела на заедничка молитва“ во организација на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи (КОВЗРГ), на ден 14. 05. 2019 година се одржа настанот „Посета на верски објекти“ во Битола.

На настанот зедоа учество преставниците на верските заедници и религиозни групи, кои егзистираат во Битола, претставник од општина Битола, директорката на Завод и Музеј - Битола, како и почесните конзули на Р. Австрија и Р. Босна и Херцеговина,  кои заедно со Директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи г. Даријан Сотировски ги посетија верските објекти на верските заедници и религиозни групи во Битола.

При посетите на верските објекти низ разговор се запознававме со историјатот, верскиот живот и соживот, како и со предизвиците со кои се соочуваат верските заедници.

Исто така беше посетена и спомен - собата на Мустафа Кемал Ататурк во Завод и Музеј - Битола.

 

Извор: http://www.kovz.gov.mk/ns-newsarticle-poseta-na-verski-objekti-vo-bitola.nspx?fbclid=IwAR2XxPx4qKOxefptPHgADqYbYg5OJlOcPaxMpLV_LoaYPaWaVJZNoXEMjaA