Три настани што ќе се одржат
во МАНУ идната недела:

1. На 14 декември 2015, понеделник, 11.00 часот
отворање на Изложба  СВЕДОШТВА ЗА БОГОМИЛИТЕ
како дел од активностите на проектот „Богомилското движење
и богомилската книжевност“ (проектна соработка МАНУ-БАН).


2. На 16 декември 2015, среда, во 12.00 часот
Пристапно предавање на акад. Стефан Воденичаров (БАН)
избран за член на МАНУ надвор од работниот состав, на тема:

ДЕГРАДАЦИЈА НА МЕТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ОД РАДИЈАЦИЈА
И ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНИОТ ВЕК НА НЕЦ „КОЗЛОДУЈ“


3. На 17 декември 2015, четврток, во 12.00 часот
Пристапно предавање на проф. д-р Васа Антуновиќ, Медицински
факултет, Белград, избран за член на МАНУ надвор од работниот
состав, на тема:

ЛЕКУВАЊЕ ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ОД ВЕСТИБУЛАРЕН ШВАНОМ.

===

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ


има чест да Ве покани
на пристапното предавање

на

проф. д-р Васа Антуновиќ
Медицински факултет, Белград
избран за член на МАНУ надвор
од работниот состав
ЛЕКУВАЊЕ ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ
ОД ВЕСТИБУЛАРЕН ШВАНОМ


Воведна реч ќе одржи
академик Момир Поленаковиќ,
 раководител на Истражувачкиот центар
за генетско инженерство и биотехнологија
„Акад. Георги Д. Ефремов“


За научниот придонес на проф. д-р Антуновиќ
ќе зборува академик Илија Филипче

====

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ


има чест да Ве покани
на пристапното предавање

на

акад. Стефан Воденичаров
Бугарска академија на науките
избран за член на МАНУ надвор
од работниот состав


ДЕГРАДАЦИЈА НА МЕТАЛНИТЕ СТРУКТУР   

ОД РАДИЈАЦИЈА И ВЛИЈАНИЕТО    НА ЖИВОТНИОТ ВЕК НА НЕЦ „КОЗЛОДУЈ“


Воведна реч ќе одржи академик Љупчо Коцарев, потпретседател на Македонската академија
на науките и уметностите

За научниот придонес на акад. Воденичаров
ќе зборува академик Глигор Каневче,
раководител на Истражувачкиот центар
за енергетика и одржлив развој при МАНУ
16  декември 2015 (среда), во 12,00 часот