slika

Со поддршка на Министерството за култура во тек е конзервацијата и реставрацијата на фрескоживописот на црквата „Св.Никола“ во село Зрзе, Прилепско,  значаен споменик на културата од 14 век ...

Конзервацијата на фрескоживописот која се одвива во неколку фази е од исклучително значење, особено од иконографски аспект и е дел од програмата на Министерството за култура за заштита на недвижното културно наследство.Во рамки на проектот стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците од Прилеп во изминатиот период извршија истражувачки  работи на фрескоживописот, беа отстранети наталожените нечистотии, а во моментов се работи на консолидација на оштетениот  обоен слој.

_2

Со конзервацијата на фрескоживописот  која треба да биде завршена во 2016 година, во целост ќе биде  вратен првобитниот колорит и сјај на фреските во црквата „Св. Никола“, фрескоживописани од еден од најпознатите сликари Онуфрие.

Црквата „Свети Никола“ е мала еднокорабна црква која е метох на манастирот Свето Преображение во село Зрзе.

 

Извор: Министерство за култура на Р. Македонија