(Обновено)

Еден човек шепотел:


- Господи, зборувај со мене.


И тревите во полето запеале. Но човекот не слушал. И викнал тогаш човекот:


- Господи, зборувај со мене!


И громови и молњи се растрчале по небото. Но човекот не слушал. Човекот се разгледал на околу и рекол:


- Господи, дозволи ми да Те видам.


И ѕвездите засветлиле силно. Но човекот не го видел тоа. И повторно викнал:


- Боже, покажи ми видение!


И со нов живот се родила пролетта. Но, човекот и тоа не го забележал. Тој плачел во очај:


- Допри се до мене Господи, и дај ми да знам дека си тука!


После тоа, Господ се спуштил и се допрел до човекот. Но, човекот ја турнал пеперутката од плеќите и заминал понатаму.

 

Подготви: Д.З.п

Извор: http://www.diveevo.ru/583/

Лето Господово 2016