7.Vselenski.sobor

 

 

Четирите изданија кои претставуваат сведоштво за духовниот живот преточено во поезија, која секојдневно експресивно се испишува на хартија, познати како Манастирски води , Лебедот, Убавина и Осамен волк, од денес за читателите и во префинет кожен повез.Кориците се изработени по технологијата на старите Слепченски работилници во кои се создавале и креирале кожни повези со уникатни орнаменти по кои биле препознатливи.

 

 

 Извор:

https://www.manastirslepche.mk/novost/stihozbirkite-manastirski-vodi-vo-novo-i-unikatno-izdanie/