Човекот, колку и да е мудар, треба да прашува за совет. Ние не сме неприкосновени. Не може да постои само Бог, па ти. Можеш ли да добиеш одговор непосредно од Бога? Е, до таму сè уште не сме стасани. Но, да прашаме и некој друг. Да прашаме и да се посоветуваме. Зар немаш никој подобар од себе?

старец Ефрем Катунакиски

 

Извор од ФБ на : Светланка Трајчева