„Ние треба да живееме, како што се врти тркалото – само со една точка да се допираме до земјата,

а со сите останати да се стремиме нагоре“.

Преподобен Амвросиј Оптински

 

Избор од фејсбук страната на: отец Горан Стојчевски