Библиотека ,,Св.Гаврил Лесновски"
 
Како да се спасам баќушка?“- го праша една жена старецот. „Постојано пеј: ’Слава на Бога во висините и на земјата мир’. Во душата треба да завладее мир. Спасението не е тешко, туку мудро. Во ова време треба да бидеш мудар“, додаде старецот, „ и ќе се спасиш“.Свети Лаврентиј Черниговски
од книгата: ,,На дверите на вечноста"порачка во inbox
Цена 250 ден.

 

Извор: фејсбук страна на

Библиотека ,,Св.Гаврил Лесновски"