Седмица на Светото Писмо 2015
ПОКАНА! ПОКАНА! ПОКАНА!

26.06.2015 Петок - 18:30 часот
Сала на Соборниот Храм “Свети Климент Охридски“
предавање: “ХРИСТОС - над идеологиите на овој век“.
Предавач: презвитер д-р Милан Ѓорѓевиќ