Simeon.jurodiv.jpg

 Помеѓу простите луѓе, кои живеат по селата и ја обработуваат земјата, го поминуваат животот во незлобивост и простота на срцето, никого  не критикуваат ниту навредуваат, туку од трудот на своите раце и со  пот на своето лице го јадат својот леб, - меѓу таквите има многу големи светители.                                                               

ПРЕПОДОБЕН СИМЕОН ЈУРОДИВ


  Simeon.jurodiv.jpg

Подготви: С.С