Марков манастирСтручњаците од Музејот на град Скопје ја завршиа реставрацијата на фреските од 14 век.Во пожарот кој се случи пред неколку години во манастирската Горната трпезарија , значително беа оштетени вредни стари фрески од 14 век


Реставраторите од Музејот на град Скопје ја завршија конзервација и реставрацијата  на фреските и во најскоро време, верниците ќе можат да ги видат повторно поставени во Горната трпезарија на манастирот.