СВЕТО ПИСМО

на Стариот и Новиот завет 

                       biblija

Ревидирано изданије 2006

Со благослов на Светиот Архиерејски Синод на Македонската Правословна Црква 

Библиско здружение на Република Македонија

СТАРИОТ ЗАВЕТ -  1 дел

СТАРИОТ ЗАВЕТ - 2 дел

НОВИОТ ЗАВЕТ 

 


Посети: {moshits}