Без разлика колку добро зборувате странски јазици, веќе никогаш нема да имате можност да научите некој странски јазик толку добро, како на првиот ден од раѓањето. По правило најмладата личност во просторијата вусшност е најдобриот лингвист.

 

jAZIK


Во светот постојат 6 800 јазици, веднаш по раѓањето почнувате да усвојувате еден од нив како свој мајчин јазик.Способноста за брзо учење на јазици,почнуваме да ја губиме многу рано. Синапсите задолженени за тоа почнуваат да пукаат многу рано, односно кога бебето ќе наполни 9 месеци. Сепак во текот,скоро на целото основно училиште способноста за учење втор,трет или четврти јазик останува одлична.

Па така двојазичноста, па дури и повеќејазичноста е многу добра за мозокот. Новите истражувања покажале дека мозокот на полиглотите е побистар и побрз,односно брзо ги решава нејаснотиите и различните проблеми. Исто така полиглозите многу поретко заболуваат од Алцхајмерова болест  и други облици на деменција на мозок од луѓето кои зборуваат само еден јазик.

 

Извор: Факултети.мк