Избор на најдобри фотографии

I. Селекцијата на lpa:

 

1. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/aDodevski/ESEN-NA-ASVALTOT.jpg


2. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/mTreneski/kamen.agolen.jpg


3. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/sPetkovski/Prozorec.jpg


4. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/aCanevski/3.jpg


5. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/mNikolovski/FENERI_PESTANI.jpg

 

Забелешка-  

lpa, изборот на  најдобрите поединечни фотографии, ги оцени и за најуспешни автори:

1. Антонио Додевски

2. Марјан Тренески

3. Славчо Петковски

4. Александар Цаневски

5. Марјан Николовски


 Избор на најдобри фотографии

II. Селекција на : Nil

 

1. http://preminportal.com.mk/images/stories/vesti08/Foto.konkurs6.jpg

2. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/aDodevski/ESEN-NA-ASVALTOT.jpg

 

3. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/jStojanovski/ulica.jpg

4. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/kMihajlova/Zavesa.jpg

 

5. http://preminportal.com.mk/images/mojavizura/mAta/sozercanie.jpg

 

Забелешка-  

Nil,  за најуспешна колекција, ги одбра следниве  автори :

1. Антонио Додевски

2. Кате Михајлова

3. Исон

4. Јане Стојановски

5. Марјан Николовски


I. Селекцијата на :

Елена

 

 Направив една сумарна скала од најдобрите за мене:

1. Антонио Додевски (убедливо најврв фотографии, според мене)
2. Марјан Николовски

Овие двајца стварно ми се видоа фантастични во целина. Од другиве ми се допаднаа фотка-две, па еве го списокот, пак по истиот редослед (од нај кон ОК):

3. Маран Ата
4. о. г.
5. Александар Цаневски
6. Ѓорѓи Дзамбазов
7. Марјан Тренески
8. Славцхо Петковски
9. Јован