„Благослов“ -Бигорски манастир

 „Херувимски лет во Бигорскиот манастир“

 Солзите на Мајка Бозја Владимирести-Романија

 Рагањето на нашиот Спасител

„Ангел чувар“ -Јоаким Осоговски 

Автор: Душанка Бојаџиева