НАЈДОБРИТЕ МИСЛИ ОД СОКРАТ

Сократ бил класичен грчки филозоф познат како еден од основачите на западната филозофија. Тој бил добро познат писател кој го менторирал Платон. Сократ станал познат по неговиот придонес во областа на логиката и етиката, а бил фасциниран од човечкиот ум и неговата моќ над физичкото тело.

Тој верувал дека филозофијата треба да се постигне со практични резултати за поголема благосостојба на општеството. Исто така, тој верувал дека човечкиот избор е мотивиран од желбата за среќа, а ова може да се постигне само со вистинско спознавање на самите себеси - со тоа е поголема можноста да направиме избори кои ќе ни ја донесат вечната среќа што ја сакаме.

1.    Мудроста започнува во чудо.
2.    Запознај се себеси.
3.    Оној кој сака да го помести светот, прво треба да се помести себеси.
4.    Начинот на кој може да добиете добра репутација е да се стремите да бидете онака како што сакате да изгледате.
5.    Лесно може да му се прости на дете кое се плаши од темнина; вистинска трагедија во животот е кога луѓето се плашат од светлината.
6.    Видете, тајната во среќата не може да се најде во барањето што повеќе, туку во развивањето на капацитетот да уживате во помалку.
7.    Не е важно само живеењето, туку и правилното живеење.
8.    За да се пронајдете себеси, мислете за себеси.
9.    Тајната на промената е да ја фокусирате целата енергија не на борбата со старото, туку на градењето на новото.
10.    Лажните зборови не се само лошо за самите себеси, туку и тие ја заразуваат душата со зло.
11.    Не можам никого да научам нешто. можам само да ги натерам да размислуваат.