На археолошкиот локалитет Градиште, кај скопското село Таор, родното место на големиот император Јустинијан Први, Тауресиум, кој владеел со Источното Римско Царство од 527 до 565 година, и годинава ќе продолжи откривањето на тајните на Јустинијана Прима, град-седиште на неговата архиепископија. Според Кире Ристов, археолог во Музејот на Град Скопје, проектот за истражување на овој локалитет е одобрен од Министерството за култура како проект од капитално значење.
- Очекуваме дека неделава ќе се знаат и финансиски средства со кои ќе располагаме, по што ќе знаеме и точно кога и во кој обем ќе продолжат истражувања на локалитетот. Во Таор се откриени големиот број на монети, накит, керамички садови, остатоци од панцир, орудија, оружја и други артефакти.

Откриен е дел од бедемот кој ја обиколувал населбата. Лани се дефинирани и два објекта, делови од јавни градби. За позначаен наод се смета и откривањето на монограмот, печат на Јустинијан Први, врз венецот од ќуп "питос". Пронајдени се и делови од капители со врежани елементи од ранохристијански мотиви кои за првпат биле употребени во јавна градба, така што се надеваме дека таму можеби и годинава ќе откриеме црква, вели Ристов, под чие раководство започнале систематските истражувања на локалитетот уште во 2000 година.

Сите овие предмети и градби зборуваат дека во периодот на доцната антика од ИВ-ВИ век, но и подоцна, населението на овие простори имало активен општествен живот. На локалитетот, пронајдени се дури и населби од бронзено време, од 2200 до 1800 година п.н.е.

 

Извор: Вечер