Почитувани!

Ќе ми претставува големо задоволство доколку присуствувате на одбраната на мојата докторска дисертација: “Култот на христијанските светци во народната традиција на Македонците”, која ке се одржи во Институтот за национална историја во Скопје, на 22 октомври (в среда), со поќеток во 10 часот.

Ви посакувам пријатен неделен ден,
Ели Милошеска