Советување
„КАКО ДО ПОГОЛЕМА ВРАБОТEНОСТ  НА СТУДЕНТИТЕ И ДИПЛОМЦИТЕ?“
МАНУ, 14 март 2014 год. (петок) во 10 часот
Советувањето е поддржано од проектот:
„Градење капацитети за поголема вработеност“ финансиран од Амбасадата
на Кралството Велика Британија и Северна Ирска во Република Македонија
Проектот се реализира во координација со:
Министерството за образование и наука на Република Македонија и
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија
П Р О Г Р А М А
09.30 – 10.00 Регистрација
10.00 – 11.00 Свечено отворање на советувањето:
- академик Владо Камбовски, претседател на МАНУ
- г-дин Спиро Ристовски, министер за образование и наука
- г-дин Диме Спасов, министер за труд и социјална политика
- проф. д-р Радмил Поленаковиќ, раководител на проектот
- Воведно излагање на академик Таки Фити, раководител
на Центарот за стратегиски истражување при МАНУ
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Прва сесија – модератор проф. д-р Радмил Поленаковиќ
- проф. д-р Енди Пеналуна, Универзитет од Велс “Trinity Saint David”
- презентации на учесниците
13:00 – 14:00 К о к т е л
14.00 – 15.45 Втора сесија – модератор акад. Абдулменаф Беџети
- Презентации на учесниците
15.45 – 16.00 Заклучни согледувања од советувањето