Почитувани,

Ве известуваме дека повикот за пријавување на Manaki Script Corner 2013 е отворен.

Програмата предвидува два дена интензивна работилница за развој на сценарио со реномирани скрипт доктори од Европа.

Успешните кандидати ќе имаат работни средби за време на 34то издание на Меѓународниот Фестивал за Филмска Камера „Браќа Манаки“, кој ќе се одржи во период од 14-20 септември.

Официјалниот јазик на работилницата е англиски.

Фестивалот ќе ги покрие патните и трошоците за сместување за четирите избрани сценаристи.
Од четирите избрани сценаристи, еден проект ќе добие прва награда  во износ од 1500 евра.

Повеќе информации за работилницата, листата со потребната документација како и информации за минатите учесници  можете да најдете во прилог на овој
email, но и на официјалната веб страна на Меѓународниот Фестивал на Филмска Камера „Браќа Манаки“: www.manaki.com.mk


Со почит,
Анита Стојческа
--
Филмски Фонд на РМ
ул. 8 Март бр. 4

Macedonian Film Fund
8 Mart No.4

tel:+389 2 3224 100
fax:+389 2 3224 111