По повод смртта на акад. Милан Ѓурчинов, Македонската
академија на науките и уметностите и Филолошкиот факултет
„Блаже Конески„ од Скопје ќе одржат заедничка Комеморативна
седница во Свечената сала на МАНУ на 27 јули 2018 година
во 11 часот.


--

М-р Александра Стојаноска Трпческа

Секретар на Секретаријатот

Македонска академија на науките и уметностите