Почитувани,


МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

има чест да Ве покани на промоција на изданието на МАНУ


ИСТОРИСКИТЕ ОСНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА

АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ


од Блаже Ристовски


Амфитеатар на МАНУ, 5 јуни (вторник) 2018 година, 11 часот


П р о г р а м а


Поздравно обраќање: акад. Таки Фити, претседател

на Македонската академија на науките и уметностите


Промотори: акад. Георги Старделов и акад. Владо Камбовски


Обраќање на авторот: акад. Блаже Ристовски