МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИTE  И УМЕТНОСТИТЕ

СВЕЧЕНИОТ СОБИР  по повод   70 ГОДИНИ ОД ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ и  9 МАЈ – ДЕНОТ НА ЕВРОПА


академик Владо Камбовски, претседател на Македонската

академија на науките и уметностите

70 ГОДИНИ НОВА ЕВРОПА

академик Иван Кaтарџиев

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 70 ГОДИНИ ПО ПОБЕДАТА

НАД ФАШИЗМОТ ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

академик Милан Ѓурчинов

ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ И ПОДЕМОТ НА

МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

 

Поезија ќе рецитира артистот Владимир Јачев

 

МАНУ, 8 мај 2015 година (петок), 12.00 часот