Осугурај се кај Бог, чедо мое. Зарем знаеш само за осигурување на автомобили? Осигуривањето Божјо не тие е  познато? Осени  се со крсниот  знак  и , пред да направиш било што, речи: "Христе  и Пресвета Богородице, помогнете ми".

Има ли подобро осигурување од надежта во Бога? Кога човек се надева  во Бога постојано добива најдобро гориво и неговото духовно возило никогаш не застанува, постојано се движи. Биди  внимателен колку што можеш, моли се и надевај се  во Бога, и Он ќе ви помогне во секоја прилика. Поедностави го  својот живот со целосна надеж во Бога, и ќе се  ослободиш од теснотијата и несигурноста.


Старец Пајсиј Светогорец