Двајца монаси си ги миеја на реката своите лончиња, кога видоа како се дави една шкорпија. Едниот монах веднаш ја фати и се обиде да ја извади на брегот, но таа го боцна. Додека тој продолжи да го мие лончето, шкорпијата пак падна во водата.

Монахот пак ја спаси, а шкорпијата пак го боцна.

Другиот монах го праша: „Брате мој, зошто продолжуваш да ѝ помагаш, не знаеш ли дека во природата на шкорпијата е да боцка?"

„Да". - одговори монахот-„но во мојата природа е да помагам" - одговори монахот.

 

Превод од грчки јазик: свштеник Јани Мулев

Лето Господово 2016