МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈАНА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ  И КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО МАТИЦА МАКЕДОНСКА

имаат чест да Ве поканат на промоција на делата на академик Владо Камбовски

 
Б Е С Е Д И  и КОМЕНТАР НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 
ПРОМОТОРИ:

акад. Георги Старделов и

проф. д-р Љупчо Арнаудовски

 
Матица ексклузив

29 декември 2015 година (вторник), 19,00 часот