(Родослов нa Исус Христос)

troicnik.korica8.jpg
Русија. Втора половина на XVII век.
Иконографиjа
Праотецот Јесеј е претставен како лежи најдолу во средина над пророкот Валаам. Од неговите гради израснува лоза, која образува медалјони, во кои се сместени следните фигури и сцени:

      1      2     3       4       5        6     7
50  8а     9а   10а            12а     13а   14а    51
      8      9     10     11     12      13     14
      15а  16а  17а            19а     20а   21а
52  15    16    17     18     19      20     21      53
      22а  23а   24а            26а    27а   28а
      22    23    24     25     26      27    28
54  29а   30а  31а            33а     34а  35а     55
      29    30    31     32     33      34    35
      36а  37а   38а            40а    41а   42а
56  36    37     38     39     40     41     42      57
      43а   44а   45а            47а    48а   49а
58  43    44     45     46     47     48     49      59
60  61    62     63     64     65     66     67      68

1. Елисеj (Елисит) Дрводелец (?); 2. Симеон Богопримец; 3. Јоаким; 4. Богомајката со Младенецот на престол; 5. Јосиф Обручник; 6. Јован Предтеча; 7. Ефам Езрахит; 8. Лествицата на Јаков; 8а. Пророк Варух; 9. Руното на Гедеон; 9а. Непознат пророк; 10. Праотец Овид; 10а. Праотец Јаков; 11. Праотец Јосафат; 12. Праотец Вооз; 12а. Праотец Матан; 13. Пророк Валаам; 13а. Пророк Јеремиjа; 14. Предавањето на плочите на Мојсеј; 14а. Пророк Осиjа; 15. Пророштвото на Сивила Јужна (царица на Саба); 15а. Пророк Захариjа; 16. Трите момчиња во огнената печка; 16а. Пророк Агеj (?); 17. Праотец Салмон; 17а. Праотец Елеазар; 18. Праотец Аса (?); 19. Праотец Наасон; 19а. Праотец Елиуд; 20. Христос Емануил на трон (Видение на Језекиил); 20а. Пророк Јоил; 21. Помазанието на Давид за цар; 21а. Пророк Амос; 22. Рождество Христово; 22а. Пророк Илиjа; 23. Праотец Јосиjа; 23а. Непознат пророк (Исаиjа?); 24. Праотец Аминодав; 24а. Праотец Ахим; 25. Праотец Авиjа (?); 26. Праотец Арам; 26а. Праотец Садок; 27. Праотец Амон; 27а. Пророк Елисеj;
28. Акатист на Богомајката, икос VI; 28а. Пророк Наум; 29. Распетие; 29а. Пророк Гедеон (?); 30. Праотец Манасиjа (?); 30а. Пророк Језекиил (?); 31. Праотец Есром; 31а. Праотец Азор (?); 32. Праотец Ровоам; 33. Праотец Фарес; 33а. Праотец Елијаким; 34. Праотец Езекиjа; 34а. Пророк Софониjа; 35. Христовиот Плач за Ерусалим (?); 35а. Пророк Даниил; 36. Псалм 84: «Вистината никнува од земјата, и правдата се појавува од небесата» (Пс. 84 : 12); 36а. Пророк Авакум (?); 37. Праотец Ахаз (?); 37а. Праотец Мелхиседек (?); 38. Праотец Јуда (?); 38а. Праотец Авиуд; 39. Праотец Соломон; 40. Праотец Јаков (?); 40а. Праотец Зорававел; 41. Праотец Јоатам; 41а. Пророк Авдиj; 42. Сретение; 42а. Пророк Јона; 43. Вознесение; 43а. Пророк Михеj; 44. Праотец Озиjа; 44а. Пророк Јов (?); 45. Праотец Исаак; 45а. Праотец Салатиил; 46. Пророк Давид; 47. Праотец Авраам; 47а. Праотец Ехониjа; 48. Праотец Јорам; 48а. Пророк Јесеj; 49. Видението на пророк Даниил; 49а. Пророк Аарон; 50. Непознат философ; 51. Плутарх (?); 52. Лисимах; 53. Анаксорид;
54. Хелон; 55. Солон; 56. Диоген (?); 57. Евридит (?); 58. Аристотел; 59. Афродитиан; 60. Непознат философ; 61. Исус син Сирахов (?); 62. Сивила; 63. Сивила; 64. Пророк Валаам; 65. Сивила; 66. Непознат философ; 67. Сивила; 68. Менандар (?).

Извор: ТРОИЧНИК

Посети:{moshits}