3.angeli.so.truba

"Во Стариот Завет и во старите култури постои складност помеѓу човековата душа и нејзиното име. Севкупната личност со сите особености е присутна во името. Да се знае нечие име значи да се има увид во неговото битие, па со тоа да се постигне извесна блискост, па дури и моќ на поседување над него. Од таа причина Непознатиот, Кој се бори со Јаков во коштец, се воздржува да го каже своето име. Истиот однос се покажува и во ангеловиот одговор на Маноја: Зошто прашуваш за моето име? Прекрасно е. (Суд. 13,18) "-

Калистос Вер

 

Избор од фб профил на

Malka Koneska