Одговор:
Треба да знаеме дека секогаш убавите и добри чувства се дело на Божјата благодат. Благодатта некогаш се повлекува за да се провери нашата вера.Светите Отци велат дека во тие моменти кога таа не напушта треба да се трудиме да се однесуваме исто како и кога благодатта беше со нас. Треба се се трудиме исто така да ги негуваме истите чувста што ги имавме кога благодатта беше со нас. Кога поминуваме низ вакви моменти добро е да се советуваме со нашиот духовен отец.