3.angeli.so.truba

Корисен човек

Не е секогаш најкорисен за народот оној човек кој е најугледен и кого го слуша сиот народ, но многу често оној кој сокриен како совеста се моли на Бога за народот и кого Бог го слуша.

Владика Николај
..................................................................................

Прошетај ги мислите по небото

Твоите мисли кои нема да се прошетаат по небото, остануваат неразвиени и болни.
Твоите зборови кој не удираат по небото, остануваат без ехо и ќе бидат како тркалање на камења кои задаваат страв за околината и не носат никаква благодет на долината.

Владика Николај
....................................................................................

"Кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата свои во кротост и мудрост".

Соборно послание на светиот Апостол Јаков

 

Избор од бб профил на

Simeon Stefkovski